Revmatolog - Strømmen

Vår erfarne revmatolog utreder og behandler de fleste revmatiske lidelser.

Dr. Ragnar Gunnarsson er spesialist i revmatologi og indremedisin. Siden 2013 har han medisinsk doktorgrad i systemisk autoimmun bindevevssykdom (Mixed connective tissue disease). Han behandler følgende muskel- og skjelettlidelser:


Systemiske bindevevssykdommer:
- Lupus
- Sjögrens syndrom
- MCTD (mixed connective tissue disease)
- Systemisk sklerose
- Dermato-/polymyositt
- Behçet sykdom
- Sarkoidose
- Polymyalgia revmatika.

Vaskulittsykdommer:
- Temporal arteritt
- Takayasu arteritt
- Wegeners granulomatose
- Churg-Strauss
- Kryoglobulinemi
- Urtikariell vaskulitt
- Henoch Schönlein purpura
- Polyarteritis nodosa.

Sykdommer i ledd og ryggsøyle:
- Leddgikt
- Bekhterevs sykdom
- Psoriasisleddgikt
- Reiters syndrom
- Slitasjegikt (artrose).

Andre revmatiske sykdommer:
- Beinskjørhet (osteoporose)
- Fibromyalgia
- Urinsyregikt- med spesiell vekt på behandlingsrefraktær urinsyregikt.

Andre tilstander:
- Raynauds fenomener (vasospasmer)
- Sykelig utmattelse (fatigue).

Bestill time på web

Vår revmatolog:

Til toppen av siden