Oppfølgingsavdeling

Vi tilbyr oppfølging til barn og unge som bor hjemme. Barn som av ulike grunner strever med skole og fritid trenger bistand fra voksne som kan sette i gang systematiserte tiltak for å bedre en vanskelig livssituasjon. Tiltakene er basert på frivillighet, hjemlet i barnevernlovens § 4-4 2. ledd og skal supplere kommunens egne tiltak.

Oppfølgning

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidet tar utgangspunkt i barnets eget nettverk og skal forebygge en negativ utvikling. Tiltakene kan rettes mot barn og unge som isolerer seg, som orienterer seg mot miljøer med negativ påvirkning og som står i far efor å utvikle problemer med kriminalitet og rusmisbruk.  fleksibelt og tidsavgrenset, og rettet mot barn og ungdom som har problemer knyttet til utagering, rus og kriminalitet. 

Tiltakene er individuelle prosjekter og tilpasset barnets behov, interesser og forutsetninger. Tiltakene skal ha høy tilgjengelighet og være samkjørt av miljøterapeuter som arbeider ut fra en plan utarbeidet i samarbeid med den unge i tett samarbeid med barneverntjenesten. 

Kontakt oss for mer informasjon

Leder Barnevern
Erik-Jan Venema
Tlf: 47 33 01 41
E-post: erik-jan.venema@aleris.no

Til toppen av siden