Avlastning

Målgruppen for dette tilbudet er foresatte som har et særlig tyngende omsorgsansvar, og som etter vedtak fattet av Stavanger kommune, mottar tilbud om avlast­nings-tjenester. Som følge av fritt brukervalg kan tjenestemottakere velge å motta avlastningstjenestene fra Stavanger kommune eller Aleris Ungplan & BOI.

Tilbudet vil bli utarbeidet med utgangspunkt i vedtaket om tildeling av avlastingstjenester, og den enkelte bruker og dennes pårørendes ønsker og behov. Vårt tilbud omfatter avlastning på timebasis og døgnav­lastning i våre omsorgsboliger.

Kontakt oss for mer informasjon:

Rogaland

Olav Sande: olav.sande@aleris.no

Hordaland

Roy Mowatt: roy.mowatt@aleris.no

Til toppen av siden