Enslige mindreårige flyktninger

Aleris har flere tiltak for enslige mindreårige flyktninger

Mindreårige flyktninger

 

 

 

 

 

 

 

Aleris Omsorg Norge oppretter og driver bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Vi har bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem/fosterhjem. Vårt miljøpersonale har både barnevernfaglig og flyktningfaglig kompetanse og legger til rette for integrering og selvstendiggjøring av den enslige mindreårige. Dette gjøres ved å etablere samarbeidsrutiner rundt den enkelte som lager grunnlag for samarbeid med skole og opplæringstilbud, fastlege og eventuelle behandlere fra spesialisthelsetjenesten.

Kontakt oss

Håkon Melseth
Regiondirektør Nord
Tlf: 900 80 295
E-post: hakon.melseth@aleris.no

Til toppen av siden