Respiratorteam/sykepleietjenester

På oppdrag fra kommuner gir vi tjenestetilbud til klienter som har behov for helsepersonell i eget hjem. Våre team består av sykepleiere, spesialsykepleiere og helsefagarbeidere med høy kompetanse og erfaring innen somatisk behandling av både voksne og barn. Vi kan drifte langvarige tiltak på døgnbasis eller deler av døgnet.

Respiratorteam:

 • Aleris Omsorg gir en profesjonell og kvalitetssikret tjeneste hos klienter som har behov for helsepersonell i hjemmet.

 • For klient og pårørende skaper stabil bemanning ro og trygghet. Våre team benytter en turnus som gir god kontinuitet og stabilitet

 • Vi deltar i ansvarsgruppemøter, samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten samt følger opp medisinsk teknisk utstyr og andre behov rundt klienten for å skape en helhetlig tjeneste
 • Medarbeiderens personlighet, faglighet og kompetanse matcher klienten og de oppgaver som skal utføres

Barneteam:

 • Aleris Omsorg gir barn og foreldre mulighet til å bo hjemme med kvalifisert helsepersonell tilstede tross alvorlig sykdom eller funksjonshemming
 • Vårt personale har erfaring og kompetanse på å jobbe med syke barn og deres familie. De ivaretar privatlivet til barn og foreldre i tillegg til å opprettholde den faglige forsvarligheten og være tilgjengelig for barnet og familien
 • Vi samarbeider tett med spesialisthelsetjenesten og tverrfaglig team for å skape en best mulig oppfølging av hvert enkelt barn  
 • For barnet er det viktig å skape ro og trygghet, vi bruker personell som barnet kjenner godt og har tillit til

Ambulerende sykepleie:

 • Våre oppdrag varierer i lengde ut fra behov, vi har erfaring med både enkeltoppdrag og utleie av sykepleiere til vakter over lengre perioder
 • Vi er en trygg og solid samarbeidspartner for både primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Våre ansatte er godt kvalifiserte og personlig egnet til å ta ansvar og sette seg inn i nye rutiner på kort tid
 • Vi kan bistå med bemanning ved blant annet sykefravær, permisjoner, ferier eller til konkrete oppdrag som krever spesiell kompetanse. Vi finner rett person til ditt oppdrag

For mer informasjon ta kontakt med:

Tove Alne
Avdelingsleder sykepleietjenester
E-post: tove.alne@aleris.no
Tlf: 467 85 534

Til toppen av siden