Enslige mindreårige flyktninger

Region Midt-Norge har flere tiltak for enslige mindreårige flyktninger i alderen 15 år og oppover.


Mindreårige flyktninger

 

 

 

 

 

 

 

Region Midt-Norge oppretter og driver bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Vi tilbyr bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem. Vårt miljøpersonale har barnevernfaglig og flyktningfaglig kompetanse som legger til rette slik atungdommene blir integrert både i skolen og på fritiden, og etter hvert blir selvstendige og står på egne bein. Vi har stort fokus på holdninger, motivasjon og psykisk helse.

Kontakt oss

Regiondirektør
Mona Andersen
Tlf: 91 69 46 14
E-post: mona.andersen@aleris.no

Til toppen av siden