Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger

Region Øst oppretter og driver bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Vi har bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem/fosterhjem for enslige mindreårige. Vårt miljøpersonale har både barnevernfaglig og flyktningefaglig kompetanse og legger til rette for integrering og selvstendiggjøring av den enslige mindreårige. Dette gjøres ved å etablere samarbeidsrutiner rundt den enkelte som legger grunnlag for samarbeid mellom barneverntjenesten, skole- og opplæringstilbud, fastlege, hjelpeverge og eventuelle behandlere fra spesialisthelsetjenesten. 

Mindreårige flyktninger

Noen viktige elementer i våre bofellesskap:

  • Trygghet og stabilitet
  • Struktur og forutsigbarhet
  • Gode rutiner og oppfølging
  • Motivasjon og deltagelse
  • Skole, arbeid, annet dagtilbud
  • Sosiale nettverk og fritidsaktiviteter
  • Helseoppfølging - somatisk og psykisk
  • Tett kontakt med samarbeidspartnere

Kontakt oss:

Halvor Andresen
Tlf: 995 31 951
E-post: halvor.andresen@aleris.no

Regiondirektør Øst
Svein Arne Rosland
Tlf: 906 60 120
E-post: svein.arne.rosland@aleris.no

Til toppen av siden