Region Øst

Region Øst dekker Oslo, Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. Regionkontoret ligger i Oslo.

Regionen har rammeavtale med Oslo kommune og Bufdir. Institusjonene godkjennes av Juridisk kontor i Barne- og familieetaten.

Region Øst tilbyr en helhetlig tiltakskjede som består av skreddersydde og fleksible tiltak på en rekke områderFagkompetanse er viktig for oss. Vi har jevnlig veiledning, samt interne og eksterne opplæringsprogram innen områder som COS, trygg base, traumebevisst omsorg, PMTO.  

Vi har en mangfoldig og engasjert personalgruppe som er tverrfaglig sammensatt. Vår faglig ansvarlig har lang erfaring fra barnevern, BUP og rusomsorg. Hun har også veilederkompetanse. 

Vi er opptatt av å fremme mot og håp hos barn og unge, gjennom å være omtenksomme, profesjonelle, engasjerte og nytenkende.

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør:
Svein Rosland
Tlf: 906 60 120
E-post: svein.rosland@aleris.no

Region Øst er Miljøfyrtårnsertifisert!

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden