Region Øst

Region Øst består i dag av familiehjem og bofellesskap. Regionkontoret ligger i Sarpsborg.

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss:

Regiondirektør
Morten Nordmo
Tlf: 91 59 71 15
E-post: morten.nordmo@aleris.no

Kontorleder
Hege Andresen
Tlf: 95 70 42 61
E-post: hege.andresen@aleris.no

Regiondirektør Øst
Morten Nordmo
Tlf: 915 97 115
E-post: morten.nordmo@aleris.no

Region Øst er Miljøfyrtårnsertifisert!


Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden