Ortopedi og rygg - Nesttun

Langvarig lidelser i muskel, ledd og skjelett fører ofte til langtidssykefravær og uførepensjon. Hos oss får du førsteklasses behandling for en optimal fysisk helse, uten smerter i hverdagen.

Vår ortopediske avdeling har lang erfaring og meget god faglig ekspertise i behandling av en rekke ortopediske lidelser. Vi tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i bevegelsesapparatet.

Vi tar imot privatbetalende pasienter og forsikringstakere fra forsikringsselskapene vi har avtaler med, samt pasienter fra det offentlige - dog i mye mindre grad enn tidligere da avtalen med Helse-Vest er redusert til 25% av størrelsen de foregående 4 år.

  • For deg som er privatbetalende pasient, kan du ta direkte kontakt med oss for rask time til utredning og behandling.
  • Hvis du har helseforsikring så ta kontakt med ditt forsikringsselskap og be om at de bestiller en time for konsultasjon hos oss.
  • Ventetid for pasienter fra det offentlige er å finne på www.helsenorge.no/velg-behandlingssted 

Bestill time på tlf. 55 11 80 80 (kl. 09.00 - 11.00 og 12.30 - 14.30) eller på e-post: post.nesttun@aleris.no

Ortopedisk avdeling

"Utrolig profesjonell, trygg og rask behandling via helseforskring til arbeidsgiver. God informasjon, gikk fort når jeg kom på klinikken. Og betryggende personale. En meget god opplevelse jeg vil anbefale andre."

"Fantastisk opplevelse, rask behandling, etter 5 år med mye smerte. Takk!"

Ortopedisk avdeling ved Aleris Nesttun tilbyr utredning og behandling av en rekke lidelser i muskel-, ledd- og skjelettsystemet. Avdelingen ledes av professor, dr.med. Eirik Johan Solheim som har vært tilknyttet oss siden 1998. Vi utfører artroskopiske inngrep (”kikkhullskirurgi”) i skulder, albue, kne og ankel. Vi har egen håndkirurg tilknyttet avdelingen. Fra januar 2018 tilbyr vi også ryggkirurgi ved Nesttun, dette ble tidligere utført ved Aleris Marken.

Alle operasjoner innen artroskopisk kirurgi, håndkirurgi og fotkirurgi gjøres dagkirurgisk. Det vil si at du opereres og reiser hjem samme dag.

Se egen pasientinformasjon om de forskjellige inngrepene.

Kirurgisk aktivitet

De siste årene har vi ved Aleris Nesttun utført mer enn 4.000 kirurgiske inngrep årlig innen ortopedi (skulder, albue, kne og fot/ankel), håndkirurgi og generell kirurgi (inkl. brokk og åreknuter). Aleris Nesttun er det sykehuset i Norge som gjør flest skulderoperasjoner, mer enn 1.000 inngrep årlig og nesten dobbelt så mange som sykehuset som gjør nest mest. Sykehuset har en operasjonsavdeling med 3 større operasjonsstuer samt en stue for håndkirurgi og mindre kirurgi. Recovery eller oppvåkningsavdelingen har plass til opptil 10 pasienter samt 4 pasientrom (enerom). Ortopedi utgjør per i dag hovedtyngden av operasjonene ved Aleris Nesttun og består hovedsaklig av artroskopisk kirurgi i skulder, albue, kne og ankel. 

Forskning

Vi har gjennomført - og gjennomfører stadig - en rekke kliniske studier innen problemstillinger vedrørende plager i skulder, albue og kne. Prosjektene er dels selvstendige prosjekter utgående fra vår avdeling og dels prosjekter i samarbeid med andre institusjoner og avdelinger.

Pågående prosjekter inkluderer cuffreparasjoner i skulder, SLAP reparasjoner i skulder, artroskopisk behandling av tennisalbue, behandling av fremre korsbåndskader og symptomer og peroperative funn ved artroskopi av kne. I øyeblikket har vi seks medisinstudenter tilknyttet avdelingen for å skrive ulike særoppgaver innen kliniske ortopediske problemstillinger og en fysioterapeut som arbeider med en mastergrad innen problemstillinger i skulder.

Offentlige avtaler

Aleris Nesttun har for tiden avtale med helseregion Helse Vest RHF om behandling av pasienter innen fagområde ortopedi . Dette gjelder inngrep innen flere områder, men forutsetter at pasienten er henvist fra lege og tilstrekkelig utredet, samt at supplerende undersøkelser som røntgen og MR-bilder foreligger. De offentlige avtalene har begrenset omfang, slik at noe ventetid må påregnes. Noen typer operasjoner dekkes ikke av den offentlige avtalen. 

Private pasienter

Aleris Nesttun har avtale med flere forsikringsselskaper om ortopedisk utredning og inngrep. Dette innebærer at forsikringsselskapene har gjort avtaler om prioritert behandling for deg som forsikringstaker. Ut over dette kan du selvfølgelig som privatbetalende pasient få raskt time hos oss for utredning og eventuelt operasjon. 

Bestill time på tlf. 55 11 80 80 (kl. 09.00 - 11.00 og 12.30 - 14.30) eller på e-post: post.nesttun@aleris.no

Til toppen av siden