Heldøgns omsorgsboliger - Region Innlandet

Avdeling rus- og psykisk omsorg tilbyr heldøgns bofellesskap med miljøterapeutisk bistand tilpasset den enkelte beboers behov innenfor områdene psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og demens.

Aleris Omsorg Norge har gjennom sin erfaring og sin store tilgang på kvalifisert personell utviklet en spisskompetanse på å skreddersy boliger med bistand til mennesker med spesielle behov.

Beskrivelse av flere boliger kommer.

Mer informasjon?

Direktør Psykisk omsorg: 
Ingvild L. Kristiansen 
Tlf: 938 14 088 
E-post:Ingvild.Kristiansen@aleris.no

Regiondirektør Innlandet
Bjørn Eide
Tlf: 906 85 991
E-post: bjorn.eide@aleris.no

Til toppen av siden