Heldøgns omsorgsboliger - Region Sør Arendal

Aleris Psykisk omsorg tilbyr heldøgns bofellesskap med miljøterapeutisk bistand tilpasset den enkelte beboers behov innenfor områdene psykiatri, rus, psykisk utviklingshemmede og demens.

Aleris Omsorg Norge har gjennom sin erfaring og sin store tilgang på kvalifisert personell utviklet en spisskompetanse på å skreddersy boliger med bistand til mennesker med spesielle behov.

Regionen disponerer i dag tre boliger i Rogaland for målgruppene alvorlige og langvarige psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk.

Mer informasjon?

Kontakt direktør Psykisk omsorg: 

Ingvild L. Kristiansen 
Tlf: 938 14 088 
E-post:Ingvild.Kristiansen@aleris.no

Regiondirektør Sør Arendal
Vidar Aanby
Tlf: 959 36 732
E-post: vidar.aanby@aleris.no

Til toppen av siden