Kaddan (Øyslebø)

Kaddan og Flekkerøya har tilknytnings- og relasjonsproblematikk som sin hovedmålgruppe. Institusjonenes omsorgs- og behandlingstilbud er rettet mot barn/ungdom som har opplevd avvisning, overgrep og omsorgssvikt.

Kaddan

Kaddan og Flekkerøys  målgruppe har basis i relasjonsvansker, med ulike grader av tilleggsvansker og behandlingsbehov. I denne målgruppen vil det være barn/ungdom som trenger stabil omsorg over tid. For andre kan det være behov for mer spesialisert behandling. Kaddan  og Flekkerøy er eksempler  på institusjoner som ivaretar begge disse behovene. Institusjonene består av mindre spesialiserte enheter som tilbyr tilpasset omsorg og behandling relatert til presenterte tilleggsvansker.

Kaddan ligger i Marnardal om lag en time vest for Kristiansand.  Institusjonen  er godkjent for  6 plasser for målgruppe 1,2.  Det tilbys miljøutredning, men ikke spesialiserte utredninger ut over dette.

Kaddan har underavdelingen Øyslebø som brukes til forsterkede plasser/ enetiltak eller akuttplasseringer og innslusing/forvern. Den noe avsidesliggende beliggenheten kan være hensiktsmessig i noen saker. Øyslebø er godkjent for 3 plasser. 

Kontakt oss for mer info om Kaddan og Flekkerøy

Avdelingsleder 
Reidar Bore 
Tlf: 990 99 010 
E-post: reidar.bore@aleris.no

Regiondirektør Sør Arendal
Vidar Aanby
Tlf: 959 36 732

E-post: vidar.aanby@aleris.no

Til toppen av siden