Bofellesskap barn og unge - Region Sør Arendal

Region Sør Arendal har følgende bofellesskap:

Aust- Agder: Solberg (målgruppe  atferd lav), Nygrenda, Temse og Kolbjørnsvik ( målgruppe omsorg).

Vest- Agder: Flekkerøy ( målgruppe omsorg), Øyslebø ( målgruppe omsorg), Kaddan ( målgruppe atferd lav), Farsund ( målgruppe atferd høy) og  Spind ( atferd høy)

Rogaland: Fjellsenden – (målgruppe omsorg)

Alle bofellesskapene er organisert likt med avdelingsleder og miljøpersonale som går i turnus 4+7+3+7. Noen av avdelingene har våkne nattevakter. Bofellesskapene er godkjent for alle paragrafer i Lov om barneverntjenester, også akuttparagrafene.

Det totale antallet plasser i regionen per 2016 er 40. Aleris Sør Arendal har rammeavtale med Oslo kommune og Bufdir og tilbyr plasser i henhold til målgruppedifferensiering 1, 2 og 3 (omsorg, adferd,/funksjonsnedsettelser/ antisosial adferd og rus).

Aleris jobber etter kunnskapsbaserte metoder som trygg base og motiverende intervju. Traumebevisst tilnærming i miljøterapien er en overbygning i alle våre avdelinger uavhengig av målgruppe.  Det er høyt fokus på faglighet, individuell tilrettelegging og "skreddersøm"  Målgruppedifferensiering i institusjonene er ingen motsetning til individuelle tilpasninger. Euro-ADAD kartlegging etter inntak gjør det mulig å finne de beste innfallsvinklene for den enkelte, og tiltakskjeden muliggjør et helhetlig tilbud. Ved å spisse målgruppene på institusjonene har vi kunnet sette sammen et personale som er særskilt tilpasset brukergruppen. Innenfor hver av institusjonene er sammensetningen av ungdommene svært viktig, og dette er med i vurderingen ved nye inntak.

Alle bofellesskapene har tilknytningsleiligheter som brukes i tiltakskjeden. Hensikten er at ungdommene på vei mot selvstendighet følges av de ansatte ved institusjonen. Det faglige og administrative opplegget rundt tilknytningsleilighetene er i tråd med Bufdirs rundskriv om ”Godkjenning, hybler og institusjonsplassering” (mars 2007).

Aleris Sør Arendal har som mål å bedre ungdommenes livssituasjon. Vi ønsker å bidra til at den enkelte får tilrettelagte tiltak slik at de kan oppnå vekst ut fra forutsetninger og ressurser. Dette gjøres gjennom å tilfredsstille behov for omsorg, bistå i deres søken etter sosial tilhørighet, sørge for opplæring og kompetanseheving - skolefaglig og sosialt, samt gi dem mestringsopplevelser i deres hverdag.

Til toppen av siden