Region Sør Arendal

Aleris Omsorg Norge Sør Arendal har tiltak fordelt i Aust- Agder, Vest- Agder og Rogaland. Regionen har institusjonene Solberg og Nygrenda i Aust- Agder og Kaddan og Flekkerøy i Vest- Agder. Vi har familiehjem som benyttes til direkteplasseringer eller i forlengelsen av et institusjonsopphold. Tilknytningsleiligheter og ettervernsleiligheter inngår også i tiltakskjeden. Videre samarbeider vi om tiltak innenfor psykisk omsorg samt skole og utdanning. Vi har et omfattende system med arbeidstrening, hvor produksjonsbedriften Werket utgjør navet hvor de unge også kan ta fagbrev.

Regionen har hatt drift i over 20 år

 Regionen har svært lav "turn-over" og våre ansatte har lang fartstid i stillingene- særlig hva angår nøkkelstillinger Vi satser tungt på fagkompetanse og har hatt internt utdanningsprogram etter opplæringsplan i alle driftsår.

Sentrale temaer er hvem ungdommene som kommer til oss er, hvordan vi forstår deres adferd, og hvordan vi møter dem. Ulike problemstillinger knyttet til den enkelte ungdom drøftes på ukentlige fagmøter,  i veiledninger med våre ansatte og familiehjem.

Vi har vår egen PMT-O spesialist tilknyttet hovedkontoret .Vi har fagkonsulenter og avdelingsledere ulik bakgrunn, som barnevernspedagoger og sosionomer med ulike videreutdanninger( familieterapi og traumeteori) samt sykepleiere og lærere.

Regionkontoret ligger i Arendal, men grunnet regionens geografiske størrelse er det et lokalkontor i Mandal for Vest- Agder og Rogaland.

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør: 
Vidar Aanby 
Tlf: 959 36 732 
E-post: vidar.aanby@aleris.no 

Kontorleder: 
Hilde Trydal 
Tlf: 37 00 26 50 
E-post: hilde.trydal@aleris.no 

Driftsleder Vest- Agder og Rogaland: 
Jorund Lønn, 
Tlf: 488 92 873 
E-post: jorund.lonn@aleris.no

Forespørsler om inntak kan rettes til:

Regiondirektør 
Vidar Aanby 
Tlf: 959 36 732 

Torstein Hopstock (Aust-Agder)
Tlf: 916 13 600 

Jorund Lønn (Vest- Agder)
Tlf: 488 92 873 

Olav Sande (Rogaland)
Tlf: 922 83 064

Region Sør Arendal er Miljøfyrtårnsertifisert!

 

 

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden