Aleris Røntgen - alle avdelinger

Aleris Røntgen har 13 avdelinger rundt omkring i Norge. Ved mange av avdelingene har vi offentlig avtale, som vil si at du kun betaler egenandel. Det øvrige tilbudet er privat, og vi kan derfor tilby svært kort ventetid og høy servicegrad.

 

Røntgentjenester:

  • CT
  • MR
  • Røntgen
  • Ultralyd
  • Beinmassemåling
  • Mammografi

Vedrørende spesielle kreftundersøkelser utføres disse på Aleris Kreftsenter (privat).

 

Til toppen av siden