Mistanke om prostatakreft?

Aleris tilbyr diagnostisk utredning med topp moderne utstyr og med svært erfarne spesialister. Utredningen innebærer MR-undersøkelse av prostatakjertelen og målrettede vevsprøver, veiledet av MR-bilder og ultralyd.

Aleris har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR-veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. MR er den beste bildediagnostiske metoden for å utrede prostatakreft, og den brukes også for å undersøke hvorvidt kreften har spredd seg til lymfeknuter eller skjelett.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år.