Mistanke om prostatakreft?

Aleris tilbyr diagnostisk utredning med topp moderne utstyr og med svært erfarne spesialister. Utredningen innebærer MR-undersøkelse av prostatakjertelen og målrettede vevsprøver, veiledet av MR-bilder og ultralyd. Nå samarbeider Aleris med Colosseum Mann som tilbyr robotassistertprostatakirurgi dersom pasienten har prostatakreft og egner seg for kirurgi.

Robotkirurgi er robotassistert kikkhullsteknikk for operasjon. Metoden er minimalt invasiv, og kroppen helbreder seg derfor raskere ved robotkirurgi enn ved konvensjonell, åpen operasjon. Sammen vil Aleris og Colosseum Mann kunne tilby disse pasientene rask avklaring og behandling, i et helhetlig og sømløst forløp.

Aleris har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR-veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft. MR er den beste bildediagnostiske metoden for å utrede prostatakreft, og den brukes også for å undersøke hvorvidt kreften har spredd seg til lymfeknuter eller skjelett.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år.