Behandling av prostatakreft

urologisk-senter.jpg

Hos de fleste menn som får påvist prostatakreft har utredningen startet etter funn av forhøyet PSA. Grenseverdiene for PSA er satt i forhold til pasientens alder.