Behandling av prostatakreft

Hos de fleste menn som får påvist prostatacancer har utredningen startet etter funn av forhøyet PSA. Grenseverdiene for PSA er satt i forhold til pasientens alder.

Forhøyet PSA ved mistanke om prostatakreft

For å kunne gi et kvalifisert råd om behandling eller overvåkning er det avgjørende med en så nøyaktig diagnostikk som mulig.

Ofte finner vi lavgradige kreftforandringer i prostata. Her er som regel ”aktiv overvåkning ” det beste alternativet. Ved "aktiv overvåkning" behandler man ikke kreften, men følger en eventuell utvikling nøye, med PSA målinger hver 3. måned, årlige MR undersøkelser og kontroll hos urolog. God MR diagnostikk gjør at man kan redusere antall biopsier fra prostata. Med denne tilnærmingen slipper pasienten ubehaglige bivirkninger av behandling, og kan fortsette å leve som normalt. Mange pasienter i denne kategorien vil aldri trenge noen behandling og kan opprettholde normal livskvalitet. I de tilfellene hvor kreften skulle utvikle seg slik at den kan bli farlig for pasienten, vil man oppdage dette med et godt kontrollopplegg slik at kan man iverksette behandling og helbrede sykdommen. 

Behandling av prostatacancer kan deles inn i tre hovedkategorier:

- Kirurgi 

- Strålebehandling og hormonbehandling 

- Hormonbehandling alene 

Kirurgi

Kirurgi er i dag den vanligste behandlingen av små og mellomstore svulster i prostata. Fordelen med kirurgi er kort behandlingstid og godt urinavløp. De vanligste bivirkningene er inkontinens og impotens. Sjansen for et vellykket inngrep er avhengig av en presis pre-operativ vurdering, den best mulige kirurgen og at kirurgen har mange operasjoner per år. Et sykehus som behandler prostatakreft bør dokumentere kvaliteten av behandlingen og fortløpende publisere sine resultater relatert til kreftfri margin etter operasjonen og grad av bivirkninger etter operasjon. Aleris har inngått et samarbeid med Martiniklinikken i Hamburg, Tyskland. Martiniklinikken er et av Europas ledende sentere for kirurgisk behandling av prostatakreft. Martini klinikken utfører båre robot kirurgi og åpen kirurgi, tilpasset ønsker og behov. Alle kirurgene ved Martiniklinikken er høyt spesialiserte på behandling av prostatakreft og sykehuset utfører ca. 2000 operasjoner hvert år.  Martiniklinikken er del av universitetssykehuset i Hamburg Eppendorf, og har dokumentert fremragende behandlingskvalitet og lav forekomst av bivirkninger. 

Pasienter som ønsker behandling ved Martiniklinikken blir utredet før, og fulgt opp etter behandling en av våre kreft spesialister i Norge.

Strålebehandling og hormonbehandling 

Strålebehandling velges oftest i de tilfellene der man har en svulst som vokser gjennom prostatakapselen, når man har lymfeknutespredning, eller det er høy risiko for spredning i bekkenet. Hvis man har høyrisiko prostatakreft, må strålebehandling ofte kombineres med hormonbehandling, for å oppnå best mulig resultat. I en del tilfeller kan strålebehandlingen bestå av både utvendig og innvendig stråling, såkalt brachyterapi. Brachyterapi gir generelt høyere stråledoser til kreftcellene og lavere stråledoser til de omkringliggende friske organene, så som blære og endetarm. Dette gir mindre bivirkninger, sammenlignet med konvensjonell utvendig bestråling. Fordelen med strålebehandling er en bedret kurasjon av sykdommen for en del av pasientene i høyrisikogruppen, og muligheten for å behandle potensiell eller bekreftet spredning til lymfeknuter i bekkenet. De vanligste bivirkningene fra tarm er slim og noen ganger blod i avføringen. Dette avtar vanligvis i løpet av de første månedene etter strålebehandling. Stråling av blæren kan forårsake hyppigere vannlatning og forbigående vannlatingsbesvær. De vanligste langtidsbivirkningene er hastverk, eller såkalt ”urge”, ved vannlating eller avføring. Potensen blir i varierende grad påvirket, avhengig av stråledose, tid etter behandling og bruk av hormoner. Potensstatus i utgangspunktet og eventuelle andre sykdommer spiller også inn på potensevnen etter behandling.

Kurativ strålebehandling av prostata ved offentlige sykehus i Norge gis i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen Trondheim, Tromsø. Brachyterapi tilbys foreløpig kun ved Radiumhospitalet i Oslo. 

Hormonbehandling alene

Hormonbehandling benyttes enten alene ved langt kommen sykdom for å bremse sykdommen som ikke lenger kan kureres, eller som et supplement til strålebehandling for å bedre effekten. Hormonbehandling svekker potensen, muskelstyrken og kjønnsdriften i varierende grad, avhengig av behandlingens lengde og valg av medikament. Noen opplever også stivhet i ledd og muskler og/eller et nedsatt energinivå. Mange opplever bedret hodehårs-vekst under hormonbehandling.

Etter behandling av prostatakreft vil det være behov for regelmessige kontroller. Noen av disse kan enkelt utføres hos fastlegen. Vi anbefaler at første 3 måneders kontroll og årlig kontroll de første fem årene, utføres ved et senter med onkologisk og urologisk kompetanse, som Aleris Kreftsenter.