Prostatakirurgi: Vi samarbeider med Martini-Klinikken

martini-klinik.jpg

Her finner du informasjon om prostatakirurgi ved Martini-Klinikken i Hamburg.

Aleris har valgt å samarbeide med et av verdens ledende sentre for kirurgisk behandling av prostatakreft, Martini-Klinikken. 

Martiniklinikken har spesialisert seg på behandling av prostatakreft. Martini klinikken utfører både robotkirurgi og åpen kirurgi, tilpasset pasientens ønsker og behov. Alle kirurgene ved Martiniklinikken er høyspesialiserte på behandling av prostatakreft og sykehuset utfører over 2000 operasjoner hvert år.  Martiniklinikken er del av universitetssykehuset i Hamburg Eppendorf, og har dokumentert fremragende behandlingskvalitet og lav forekomst av bivirkninger. 

Her kan du se statistikk over operasjonsresultater og komplikasjoner/bivirkninger basert på en gjennomgang av 260 pasienter som ble behandlet av Aleris og Martini-klinikken i perioden 2013-2015

Kirurgi er i dag den vanligste behandlingen av små og mellomstore svulster i prostata. Fordelen med kirurgi er kort behandlingstid og godt urinavløp. De vanligste bivirkningene er inkontinens og impotens. Sjansen for et vellykket inngrep er avhengig av en presis pre-operativ vurdering, kirurgens kompetanse og antall operasjoner per år. Et sykehus som behandler prostatakreft bør dokumentere kvaliteten av behandlingen og fortløpende publisere sine resultater, slik som kreftfri margin og grad av bivirkninger etter operasjonen. 

Pasientens vei inkluderer tre hovedtrinn: diagnose, behandling og oppfølging. Vi deler disse trinnene med vår partner Martini-Klinikken for å gjøre hele prosessen så rask og komfortabel som mulig. Ved å gjøre utredningen hos Aleris Kreftsenter kan man henvises videre til vår samarbeidspartner slik at behandlingen kan starte uten unødige forsinkelser. Oppfølgingen i etterkant kan gjøres hos Aleris i Oslo.

Les mer på Martiniklinikkens egne nettsider www.martini-klinik.de