Skip to Content

Prostatakreft

Avansert prostatadiagnostikk

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge, og det oppdages nærmere 5000 nye tilfeller hvert år. Aleris Kreftsenter har offentlig avtale for utredning av prostatakreft med kombinert MR og MR- veiledet biopsi som en del av pakkeforløpet for kreft.

Prostatautredning

Vi utreder prostatasymptomer

Sjekk av prostata hos Aleris innebærer vanligvis en PSA-test, en klinisk undersøkelse av urolog samt en ultralyd av prostata.

Hyppig vannlating menn

Vi skreddersyr din behandling

Hyppig vannlating hos menn er svært vanlig. En urologisk undersøkelse kan finne årsaken til plagene.

MR er den beste bildediagnostiske metoden for å utrede prostataplager.

Ved Aleris tar vi alltid MR-bilder av prostata før vi tar biopsi (vevsprøve). Metoden øker treffsikkerheten og dermed tryggheten for pasienten.

PSA-test er en del av en prostatautredning, og kan brukes til å oppdage nye tilfeller av prostatakreft.

Aleris vil ofte kunne tilby innovative behandlingsformer godkjent av europeiske legemiddelmyndigheter før de er tilgjengelige i det offentlige.

PET/CT prostata

Utredning av spredning/tilbakefall

Aleris er stolte over å være de første i Skandinavia som tar i bruk en ny, lovende metode for diagnostisering av prostatakreft.

Om prostatakreft

Cancer prostatae

Den vanligste kreftformen hos menn er prostatakreft – en sykdom som i noen tilfeller kan være aggressiv, men som sjelden fører til død.


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

Tlf. 51 91 19 60

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88



Back to top