Trenger vi en privat sektor også innen helse?

Jeg mener ja – og jeg vil forklare hvorfor. Det er bred enighet om at det offentlige skal være bærebjelken i norsk helsetjeneste, og ingen av oss ønsker en todelt helsetjeneste der størrelsen på pasientens lommebok avgjør behandlingen. Likevel er det rom og behov for private aktører som Aleris. Fordi med private ­helseaktører på laget sikrer vi oss økt kapasitet, mer fleksibilitet, flere lærings­arenaer og ­mulighet til å velge ulike karriereveier også for helsepersonell, sier Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris.

En kvinnelig lege smiler til pasient.