Aleris Kreftsenter i media

Aleris Kreftsenter i Oslo blir ofte omtalt i media, blant annet fordi vi tilbyr kreftbehandling som ennå ikke er tilgjengelig ved offentlig sykehus. Her har vi samlet noen av artiklene der kreftsenteret og våre pasienter er omtalt:

oystein_ute_1200x500.jpg