Helge L. Waldum

Gastroenterolog

Behandlingsområder

Mage og tarm

Dr Waldum ble utdannet Cand. Med. I Oslo og fullførte spesialistutdanningen i indremedisin og sub-spesialist i fordøyelsessykdommer i 1980. Videre tok han doktorgrad i Tromsø i 1980 og Paris i 1993.

Waldum har vært Avdelingsoverlege ved Avdeling for fordøyelsessykdommer og Leversykdommer, St. Olavs Hospital i ca 22 år og Professor Tromsø 1980-1981 og NTNU fra 1986. Han er altså en meget erfaren gastroeneterolog og har meget lang fartstid som skopør.

Han har skrevet ca 500 vitenskapelige publikasjoner innen feltet mage-tarm sykdommer 

Dr Waldum ble utdannet Cand. Med. i Oslo og fullførte spesialistutdanningen i indremedisin og sub-spesialist i fordøyelsessykdommer i 1980. Videre tok han doktorgrad i Tromsø i 1980 og Paris i 1993.

Waldum har vært Avdelingsoverlege ved Avdeling for fordøyelsessykdommer og Leversykdommer, St. Olavs Hospital i ca 22 år og Professor ved Universitetet i Tromsø 1980-1981 og NTNU fra 1986. Han er altså en meget erfaren gastroeneterolog og har lang fartstid som skopør.

Han har skrevet ca 500 vitenskapelige publikasjoner innen feltet mage-tarm sykdommer 

Til toppen av siden