Om Aleris

Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester. Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder - og vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på vegne av det offentlige og til private pasienter.

I Norge er vi 1100 medarbeidere fordelt på 14 sykehus og 13 røntgenavdelinger. Aleris omsetter i Norge for 1,5 milliarder i året.

Vi er en del av Aleris-konsernet som er det største private helseforetaket i Skandinavia. Totalt har konsernet rundt 4 500 medarbeidere og en omsetning på omkring 5,5 milliarder norske kroner.

 

Forskning og utvikling

Nytenking og innovasjon må til for å klare de utfordringene som helsesorgssektoren står overfor både i dag og i tiden fremover. Som et ledd i vår satsning på utvikling, har vi i Aleris etablert et forsknings- og utviklingsfond.

Fondet skal støtte pasient- og brukernær forskning. Fondet er unikt i sitt slag da det lar midler gå tilbake inn i virksomheten og forsterker vår satsning på forskning. Målet er både å fremme en utviklingsvilje hos våre medarbeidere, og at de initiativene som får midler fra fondet skal gi pasienter og brukere i Aleris et bedre og friskere liv.

 

Våre verdier

Omtanke, profesjonalitet, engasjement og nytenkning utgjør grunnlaget for våre etiske retningslinjer som veileder oss i vårt daglige arbeid.  

Aleris forretningsidé er å gi mulighet til et bedre og friskere liv, og bidra til økt samfunnsnytte gjennom innovative løsninger. Høy kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for vår virksomhet. Målet for hele vårt oppdrag er å bidra til å gi alle mennesker et godt og verdig liv. 

 

Våre verdier Omtenksomme - Profesjonelle - Engasjerte – Nytenkende hjelper oss når vi møter pasienter og når vi utfører våre daglige oppgaver. De hjelper oss når vi samarbeider med kollegaer eller havner i uventede situasjoner. De hjelper oss også når vi tenker på hvordan Aleris kan utvikles til å bli bedre, i dag og i morgen.