Aleris utvikler musikkterapi i hele Aleris Omsorg Norge

Temaet består av Viggo Krüger (koordinator), Karen Bårdsen (Bergen), Christine Wilhelmsen (Oslo), Manna Frøyland (Trondheim), Jelena Golubovic (Oslo) og Runa Bosnes Engen (Oslo). 

Planen er at alle brukere i Aleris Omsorg Norge skal få tilbud om musikkterapi, enten dette er som individuelt tilpasset tiltak eller som gruppetilbud. Musikkterapi utvikles av teamet som tilnærming for brukere innen barnevern (Ungplan), psykisk omsorg (BOI) og eldreomsorg.

I løpet av de siste 15 årene har musikkterapi vært utviklet som en forskningsbasert og brukerorientert praksis i Aleris Omsorg Norge. Utviklingen har skjedd i nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene GAMUT (Griegakademiets senter for musikkterapiforskning) ved Universitetet i Bergen og Norges musikkhøgskole.

Aleris Omsorg Norge har bidratt med midler og kunnskap til forskning på musikkterapi, til arrangering og deltakelse på fagkonferanser og seminarer, og til publisering av bøker og artikler. Forskningen og kunnskapen Aleris Omsorg Norge har utviklet, skal på sikt tilpasses bruk i Sverige og Danmark.

Ved behov for mer informasjon om musikkterapi i Aleris Omsorg Norge, ta kontakt med Viggo Krüger viggo.kruger@aleris.no 99 53 46 28

Til toppen av siden