Aleris Norge behandler pasienter på oppdrag fra svenske helsemyndigheter for å kutte Sveriges sykehuskøer

Ledig kapasitet hos Norges største private sykehus kommer nå svenske pasienter til gode. Svenske helsemyndigheter har inngått et offentlig-privat samarbeid med Aleris i Norge for pasienter som står i behandlingskø. Samtidig kjøper den norske offentlige helsetjenesten – som sliter med tilsvarende helsekøer – stadig mindre av den ledige kapasiteten hos private aktører.

operasjonssykepleiere-stavanger.jpg