Om Aleris

Om Aleris

Aleris er et av Skandinavias ledende private helse- og omsorgsforetak med virksomhet i Sverige, Norge og Danmark. I Norge har vi sykehus- og røntgentjenester, tjenester innen psykisk omsorg, barnevern samt tilbud for eldre og funksjonshemmede. Aleris eies av Investor, har ca 11 000 medarbeidere og omsetter for 10 milliarder svenske kroner.

Vi ønsker å være både et supplement til og en integrert del av de offentlige helse- og omsorgstjenestene der det er behov. 

Ansvarlig foretak med høy kvalitet og service

Navnet Aleris kommer fra det latinske "alere" som betyr å gi pleie og omsorg, hele og ernære. Foretaksnavnet Aleris er registrert som firma i Norge (Aleris AS). Aleris skal være et foretak med høy etisk standard og sunne verdier.

Omtanke, profesjonalitet, engasjement og nytenkning ligger til grunn for våre etiske retningslinjer som veileder oss i vårt daglige arbeid. Vi organiserer våre tjenester rundt brukernes behov, og god service skal kjennetegne alt vi gjør. Høy kvalitet på tjenestene er en forutsetning for virksomheten. 

Innovasjon og nyskaping utvikler tjenestene

En grunntanke i Aleris er at vi alltid kan bli bedre. Erfaringsutveksling fra godt offentlig-privat samarbeid og innovasjon og idéutvikling hos hver enkelt medarbeider, hjelper oss å se hvor vi kan gjøre små og store forbedringer. Med dyktige medarbeidere, nysgjerrighet og omstillingsevne i organisasjonen kan idéene gjennomføres i praksis. 

Fremtidens helse- og omsorgstjenester

Gode helse- og omsorgstjenester har stor betydning for velferden, og behovet øker. Aleris ønsker å bidra til å videreutvikle tjenestene for å møte fremtidens behov. 

Patricia Industries (Investor) - en langsiktig eier

Aleris eies av Patricia Industires som er en del av Investor. Med erfaring, kompetanse og investeringer arbeider Patricia Industries for å utvikle Aleris. Patricia Industries langsiktige eierskap gjør det mulig for Aleris å levere bedre og mer effektive helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et høyt servicenivå og en bærekraftig økonomi. 

Til toppen av siden