Muskel- og skjelettsystemet

BLØTDELER GENERELT

 

Røntgen

 • Røntgentett fremmedlegeme
 • Myositis ossificans

Ultralyd

 • Overfladiske lesjoner som mistenkes å være lipom
 • Bursitt
 • Hydrops

CT

 • Ingen primærundersøkelse

MR

Primærutredning av bløtdelslesjoner

 • Bløtdelstumor
 • Traumatiske muskel/sene lesjoner
 • Hematomer/seromer
 • Inflammasjon/abcess
 • Perifer nerveskade

 

SKJELETT GENERELT

 

Røntgen

 • Frakturer og kontroll av fracturer
 • Benigne og maligne tumores, primærutredning
 • Osteomyelitt, supplert med MR hvis rtg. er negativt

CT

 • Kartlegge frakturer ved behov
 • Supplement ved usikre lesjoner på røntgen
 • Supplerende undersøkelse av tumores

MR

 • Uavklarte smerter med negativt røntgen
 • Benigne og maligne tumores, kartlegging av kjent tumor
 • Benmargsødem, stress/insuffisiens fraktur
 • Metastaser
 • Osteomyelitt

 

CLAVICULA

 

Røntgen

 • Artrose i acromio-clavicularledd
 • Fraktur
 • Subluksasjoner/luksasjoner i acromio-clavicularledd

CT

 • Patologi i sterno-clavicularledd

MR

 • Patologi i sterno-claviculærledd og nærliggende bløtdeler

 

SKULDER

 

Røntgen

 • Fraktur
 • Påvisning av bløtdelsforkalkninger
 • Arthrose

Ultralyd

 • Patologi i rotatorcuff
 • Bursitt

CT

 • Kartlegge fractur

MR

 • Traume med langvarige plager og negativt rtg.
 • Rotatorcuff patologi
 • Labrumskader
 • Bicepspatologi
 • Arhritt
 • Luksasjoner i gleno-humeralledd
 • Bursitt

 

ALBUE

 

Røntgen

 • Fraktur
 • Arthrose
 • Osteochondritt capitulum radii

CT

 • Bedre enn røntgen for å vurdere osteochondritt ved innskrenket bevegelseutslag
 • Preoperativ kartlegging av fracturer

MR

 • Traume med funksjonsnedsettelse over tid og negativt røntgen
 • Epicondylitt
 • Seneruptur
 • N. ulnaris affeksjon
 • Kollateralligamentskade
 • Arthritt

 

HÅNDLEDD/HENDER

 

Røntgen

 • Fraktur
 • Arthrose
 • Osteochondritt capitulum radii

CT

 • Bedre enn røntgen for å vurdere osteochondritt ved innskrenket bevegelseutslag
 • Preoperativ kartlegging av fracturer

MR

 • Traume med funksjonsnedsettelse over tid og negativt røntgen
 • Epicondylitt
 • Seneruptur
 • N. ulnaris affeksjon
 • Kollateralligamentskade
 • Arthritt

 

HOFTER OG BEKKEN

 

Røntgen

 • Primærundersøkelse ved hoftesmerter
 • Arthrose
 • Fracturer og kontroll av fracturer
 • Kontroll av hofteproteser
 • Epifysiolyse
 • Dysplasi
 • Calve-Legg-Perthes

Ultralyd

 • Coxitt hos barn

CT

 • Kartlegge skjelettpatologi påvist ved røntgen eller MR
 • Kompliserte skjelettskader, bekkenfracturer
 • Kan brukes i stedet for MR ved mistanke om sacroileitt, Mb. Bechterew

MR

 • Uavklart smertetilstand
 • Funksjonsnedsettelse med negativt rtg.
 • Stressfracturer/insufficiensfracturer i sacrum, fremre bekkenring og collum
 • Avasculær necrose
 • Kroniske lyskesmerter
 • Sportshernie. Spesialprotokoll, må indikeres spesielt
 • Innkilt fractur og negativt rtg
 • Sacroileitt, Mb. Bechterew,  
 • Labrumskade
 • Hamstringlesjoner
 • Andre sene-avulsjoner
 • Trochanterbursitt

 

KNÆR

 

Røntgen

 • Primærundersøkelse ved smerter
 • Arthrose
 • Fractur
 • Mb. Osgood-Schlatter
 • Osteochondritis dissecans

Ultralyd

 • Bakercyste

CT

 • Kartlegge kompliserte frakturer
 • Kontroll etter korsbåndplastikk

MR

 • Menisklesjon
 • Korsbåndlesjon
 • Kollateralligamentlesjon
 • Chondrale lesjoner
 • Patellofemorale smerter, med negativt røntgen
 • Tibiaplatåskade med negativt røntgen
 • Stress/insufficiensfraktur
 • Bursitt
 • Arthritt

 

ANKLER

 

Røntgen

 • Fraktur
 • Arthrose

CT

 • Kartlegging av calcaneusfractur og andre kompliserte fracturer
 • Eventuelt preopr. kartlegging av osteochondrale lesjoner

MR

 • Traume med normal røntgen og vedvarende plager
 • Lesjon av sideligamenter
 • Syndesmoseskade
 • Sene-skader
 • Osteochondrale skader
 • Tarsal tunnelsyndrom
 • Arhritt

 

FØTTER/TÆR

 

Røntgen

 • Frakturer
 • Arthrose
 • Arthritt
 • Hallux valgus
 • Stressfractur metatarser. Ofte ikke synlig i tidlig fase. MR primært anbefales ved stressfraktur i fotrot
 • Nevropathisk arthropathi

CT

 • Kartlegging av kompliserte fracturer i fotrot
 • Kontroll etter artrodese
 • Koalisjoner

MR

 • Traume, med normal røntgen og vedvarende plager
 • Stressfractur/annen stressreaksjon
 • Senelesjoner/andre bløtdelslesjoner
 • Nevropathisk arthropathi
 • Mortons metatarsalgi
 • Arhritt