Skip to Content

Mammografi

Det er ulike årsaker til at kvinner ønsker en brystundersøkelse. Noen ønsker en kontroll pga. arvelig disposisjon for brystkreft, eller fordi hun tidligere har hatt brystkreft. Andre kommer på grunn av symptomer som kul i brystet, inndragning av brystvorten, hudforandringer eller sekresjon fra brystet.

I mars har vi 30 % rabatt på mammografi-undersøkelser i hele landet!

Aleris anbefaler alle kvinner å delta i det offentlige mammografiscreeningsprogrammet. Hvis du ønsker en brystundersøkelse utenom dette tidsintervallet, kan du få det hos Aleris. Vi har topp moderne digitalt mammografiutstyr og foretar rundt 30 000 mammografiundersøkelser årlig. Alle våre mammografiundersøkelser blir gransket av to spesialister i radiologi.

 

Henvisning ved mammografi

Alle som ønsker mammografi må ha henvisning fra legen sin. Dette gjelder også de som ønsker å betale for undersøkelsen selv. Trenger du legetime kan du bestille det her.

 

Hvor kan jeg ta mammografi?

Vi tilbyr mammografi ved følgende avdelinger: Frogner, Lillestrøm, Gjøvik, Stavanger, Bergen, Agder (Lillesand), Trondheim og Tromsø.

 

Hva er mammografi?

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium. 

 

3D-mammografi har gjort det enklere å oppdage brystkreft.

Les mer om 3D-mammografi her

 

Du bør ta en mammografi-undersøkelse hvis du har ett eller flere av disse symptomene:

  • Kul eller hevelse i brystet.
  • Kul eller hevelse i armhulen.
  • Inndragning eller søkk i huden på brystene.
  • Brystvorte som trekker seg innover eller peker i en annen retning enn det som er vanlig.
  • Rødhet eller annen fargeendring av hud på brystene.
  • Utslettliknende forandringer av hud på bryster eller brystvorter.

 

Fjerning av godartete kuler

Vi har dyktige bryst- og endokrinkirurger som fjerner godartet kuler i bryst og skjoldbruskkjertel. Les mer om det her

 

Ønsker du mer informasjon om brystkreft?

Les mer om symptomer på brystkreft, utredning og behandling her.

 

Hvordan foregår en mammografiundersøkelse?

En mammografiundersøkelse foregår ved at du kler av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Ett og ett bryst plasseres på en detektorplate, og en bevegelig plate presser brystet mot detektorplaten, slik at brystet komprimeres. Kompresjonen varer bare noen få sekunder og er ikke skadelig for brystvevet, men det kan være litt ubehagelig. God og riktig kompresjon er viktig for å få høy kvalitet på bildene og for å minimere stråledosen til brystet. Man tar vanligvis to bilder av hvert bryst, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å ta noen ekstra bilder for å få bedre informasjon. 

 

Hva om jeg har silikon i brystene, kan jeg ta mammografi likevel?

Du kan ta mammografi selv om du har silikonproteser, men i disse tilfellene er det ekstra nyttig med ultralyd i tillegg.

 

Offentlig avtale i Trondheim på brystdiagnostikk

I Trondheim har vi offentlig avtale på brystdiagnostikk, som vil si at dersom du har funnet en kul i brystet, eller har andre symptomer på brystkreft, betaler du kun en egenandel på kr 250,- Hvis du ønsker en kontroll av andre årsaker må du betale full pris. Ved de øvrige avdelingene har vi kun et privat tilbud.

 

Trippeldiagnostikk

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, kan det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser: klinisk undersøkelse, bildeundersøkelse og vevsprøve(biopsi). Kombinasjonen av disse tre undersøkelsene kaller man gjerne trippeldiagnostikk.

Klinisk undersøkelse:

En lege ser og kjenner grundig på brystene for å lete etter kuler/knuter. Legen
undersøker også om det er forstørrede lymfeknuter i armhulene.

Bildeundersøkelse:

Denne undersøkelsen består ofte både av mammografi og ultralydscanning. Ultralyd er bedre egnet til å undersøke kjertelrikt vev, mens mammografi er bedre egnet til å undersøke fettrikt vev. De fleste bryst har andeler av begge typer vev, derfor er kombinasjonen av begge teknikker optimal. Hvis du er under 30 år- eller gravid- vil legen ofte nøye seg med kun å utføre ultralyd.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en MR-undersøkelse av brystene. Dette tilbys ved Aleris Røntgen Frogner.

Vevsprøve:

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop. Derfor skal man ta en prøve fra kulen, dette kalles en vevsprøve (biopsi). Det er flere måter å få utført dette på. Ved en finnålsprøve stikker legen en tynn nål inn i kulen og suger ut noen celler, som deretter undersøkes i et mikroskop. Ved en grovnålsprøve bruker legen en tykkere nål og får dermed en større vevsbit til undersøkelsen. I noen få tilfeller kan det være nødvendig å få fjernet hele kulen for at legen skal få undersøkt vevet nærmere.

Behovet for undersøkelser av eventuell spredning av brystkreften blir fastslått ut ifra primærsvulstens egenskaper, status for lymfeknuten i armhulen og symptomer som pasienten har. En CT av kroppen og scintigrafi er viktig for å undersøke om kreften har spredd seg til lymfeknuter.

 

Mer om brystdiagnostikk

Tidlig diagnostikk er livreddende! Hos pasienter som får oppdaget brystkreft så tidlig at svulsten er mindre enn 2 cm, og det ikke er spredning til lymfeknutene, ser man 100% overlevelse! (Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk og behandling av pasienter med brystkreft, 10.2017) Dette er fantastisk, og en god grunn for å gjennomføre mammografi hvis du er i tvil om du kjenner kul i brystet. Det er også en god grunn for å følge offentlig screeningprogram med mammografi, selv om du ikke kjenner noe i brystet. Hele vitsen med disse undersøkelsene, er at vi vil oppdage kreftkulen FØR du kan kjenne den selv.

I Norge får 8,5% av alle kvinner brystkreft. I USA er tallet 12%. Årsaken til forskjellen er nok livsstilsrelatert. Mosjon beskytter mot brystkreft. Kvinner som følger det offentlig organiserte screening-programmet i Norge, har 43% lavere dødelighet av brystkreft, enn de som ikke møter til mammografi-undersøkelse.

I Norge og de fleste europeiske land, er alder for offentlig organisert mammografi-screening 50-69 år. I 2017 kom European Comission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) med nye retningslinjer for offentlig mammografi-screening i Europa, der det blir anbefalt offentlig screening i aldersgruppen 45-74 år. Norske retningslinjer har enda ikke blitt endret i tråd med dette, men det er nyttig å vite om at anbefalt aldersgruppe er utvidet.

Insidensen av brystkreft (hvor mange som får sykdommen pr år) er en flat kurve frem til 40-års alder. Men fra ca 40 år stiger den kraftig, slik at noen land starter organisert screening allerede ved 40 år. Det er ikke ansett hensiktsmessig å starte forebyggende mammografiundersøkelser (uten symptomer) før 40 år.

Kvinner som får brystkreft før fylte 50 år, har rett på genetisk utredning. Symptomfrie, friske kvinner med minst 3 nære slektninger med brystkreft (og/eller egggstokk-kreft) har også rett på genetisk utredning. Dersom det påvises genfeil, eller arvelig brystkreft, får kvinnen rett på årlig kontroll-opplegg, organisert av det offentlige.

Mammografiscreening og tidlig diagnostikk nytter!


Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Det kan være mange bekymringer knyttet til mammografi. Vi var med da Anita (46) tok sin aller første mammografi undersøkelse.

Vi var med Anita på hennes første mammografi >

3D-mammografi har gjort det enklere å oppdage brystkreft

3D-mammografi har gjort det enklere å oppdage brystkreft

For enkelte kvinner kan ny 3D-mammografi berge liv. Det forskes stadig på hvordan man kan oppdage flere tilfeller av brystkreft på et tidlig stadium, og en av de nyeste metodene på feltet kalles tomosyntese.

Les om den nye metoden >

Symptomer på brystkreft

Symptomer på brystkreft

Har du symptomer på brystkreft? Hvis du oppdager uforklarlige endringer i eller rundt brystene er det viktig at du oppsøker lege.

Bli kjent med symptomene her >

Slik sjekker du brystene dine

Selvsjekk bryst

Usikker på hvordan du foretar en selvsjekk av brystene? Under forklarer vi trinn for trinn hvordan du bør gå frem.

Trinnvis guide til selvsjekk >Back to top