Skip to Content

Mammografi

Det er ulike årsaker til at kvinner ønsker en brystundersøkelse. Noen ønsker en kontroll pga. arvelig disposisjon for brystkreft, eller fordi hun tidligere har hatt brystkreft. Andre kommer på grunn av symptomer som kul i brystet, inndragning av brystvorten, hudforandringer eller sekresjon fra brystet.

Aleris anbefaler alle kvinner å delta i det offentlige mammografiscreeningsprogrammet. Hvis du ønsker en brystundersøkelse utenom dette tidsintervallet, kan du få det hos Aleris.

Vi har topp moderne digitalt mammografiutstyr og foretar rundt 30 000 mammografiundersøkelser årlig. Alle våre mammografiundersøkelser blir gransket av to spesialister i radiologi.

 

Hva er mammografi?

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium.

Du bør ta en mammografi hvis du har ett eller flere av disse symptomene:

  • Kul eller hevelse i brystet.
  • Kul eller hevelse i armhulen.
  • Inndragning eller søkk i huden på brystene.
  • Brystvorte som trekker seg innover eller peker i en annen retning enn det som er vanlig.
  • Rødhet eller annen fargeendring av hud på brystene.
  • Utslettliknende forandringer av hud på bryster eller brystvorter.

 

Hvor kan jeg ta mammografi?

Vi tilbyr mammografi ved følgende avdelinger: Frogner, Lillestrøm, Gjøvik, Stavanger, Bergen, Agder (Lillesand), Trondheim og Tromsø.

 

Hvordan foregår en mammografi?

En mammografiundersøkelse foregår ved at du kler av deg på overkroppen og står foran et røntgenapparat. Ett og ett bryst plasseres på en detektorplate, og en bevegelig plate presser brystet mot detektorplaten, slik at brystet komprimeres. Kompresjonen varer bare noen få sekunder og er ikke skadelig for brystvevet, men det kan være litt ubehagelig. God og riktig kompresjon er viktig for å få høy kvalitet på bildene og for å minimere stråledosen til brystet. Man tar vanligvis to bilder av hvert bryst, men i noen tilfeller kan det være nødvendig å ta noen ekstra bilder for å få bedre informasjon. 

 

Hva om jeg har silikon i brystene, kan jeg ta mammografi likevel?

Du kan ta mammografi selv om du har silikonproteser, men i disse tilfellene er det ekstra nyttig med ultralyd i tillegg.

 

Offentlig avtale i Trondheim på brystdiagnostikk

I Trondheim har vi offentlig avtale på brystdiagnostikk, som vil si at dersom du har funnet en kul i brystet, eller har andre symptomer på brystkreft, betaler du kun en egenandel på kr 250,- Hvis du ønsker en kontroll av andre årsaker må du betale full pris. Ved de øvrige avdelingene har vi kun et privat tilbud.

 

Trippeldiagnostikk

Hvis det foreligger mistanke om brystkreft, kan det ofte være nødvendig å utføre tre typer undersøkelser: klinisk undersøkelse, bildeundersøkelse og vevsprøve(biopsi). Kombinasjonen av disse tre undersøkelsene kaller man gjerne trippeldiagnostikk.

Klinisk undersøkelse:

En lege ser og kjenner grundig på brystene for å lete etter kuler/knuter. Legen
undersøker også om det er forstørrede lymfeknuter i armhulene.

Bildeundersøkelse:
Denne undersøkelsen består ofte både av mammografi og ultralydscanning. Ultralyd er bedre egnet til å undersøke kjertelrikt vev, mens mammografi er bedre egnet til å undersøke fettrikt vev. De fleste bryst har andeler av begge typer vev, derfor er kombinasjonen av begge teknikker optimal. Hvis du er under 30 år- eller gravid- vil legen ofte nøye seg med kun å utføre ultralyd.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med en MR-undersøkelse av brystene. Dette tilbys ved Aleris Røntgen Frogner.

Vevsprøve:
Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop. Derfor skal man ta en prøve fra kulen, dette kalles en vevsprøve (biopsi). Det er flere måter å få utført dette på. Ved en finnålsprøve stikker legen en tynn nål inn i kulen og suger ut noen celler, som deretter undersøkes i et mikroskop. Ved en grovnålsprøve bruker legen en tykkere nål og får dermed en større vevsbit til undersøkelsen. I noen få tilfeller kan det være nødvendig å få fjernet hele kulen for at legen skal få undersøkt vevet nærmere.

Behovet for undersøkelser av eventuell spredning av brystkreften blir fastslått ut ifra primærsvulstens egenskaper, status for lymfeknuten i armhulen og symptomer som pasienten har. En CT av kroppen og scintigrafi er viktig for å undersøke om kreften har spredd seg til lymfeknuter.

 

Mer om brystdiagnostikk

Tidlig diagnostikk er livreddende! Hos pasienter som får oppdaget brystkreft så tidlig at svulsten er mindre enn 2 cm, og det ikke er spredning til lymfeknutene, ser man 100% overlevelse! (Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk og behandling av pasienter med brystkreft, 10.2017) Dette er fantastisk, og en god grunn for å gjennomføre mammografi hvis du er i tvil om du kjenner kul i brystet. Det er også en god grunn for å følge offentlig screeningprogram med mammografi, selv om du ikke kjenner noe i brystet. Hele vitsen med disse undersøkelsene, er at vi vil oppdage kreftkulen FØR du kan kjenne den selv.

I Norge får 8,5% av alle kvinner brystkreft. I USA er tallet 12%. Årsaken til forskjellen er nok livsstilsrelatert. Mosjon beskytter mot brystkreft. Kvinner som følger det offentlig organiserte screening-programmet i Norge, har 43% lavere dødelighet av brystkreft, enn de som ikke møter til mammografi-undersøkelse.

I Norge og de fleste europeiske land, er alder for offentlig organisert mammografi-screening 50-69 år. I 2017 kom European Comission Initiative on Breast Cancer (ECIBC) med nye retningslinjer for offentlig mammografi-screening i Europa, der det blir anbefalt offentlig screening i aldersgruppen 45-74 år. Norske retningslinjer har enda ikke blitt endret i tråd med dette, men det er nyttig å vite om at anbefalt aldersgruppe er utvidet.

Insidensen av brystkreft (hvor mange som får sykdommen pr år) er en flat kurve frem til 40-års alder. Men fra ca 40 år stiger den kraftig, slik at noen land starter organisert screening allerede ved 40 år. Det er ikke ansett hensiktsmessig å starte forebyggende mammografiundersøkelser (uten symptomer) før 40 år.

Kvinner som får brystkreft før fylte 50 år, har rett på genetisk utredning. Symptomfrie, friske kvinner med minst 3 nære slektninger med brystkreft (og/eller egggstokk-kreft) har også rett på genetisk utredning. Dersom det påvises genfeil, eller arvelig brystkreft, får kvinnen rett på årlig kontroll-opplegg, organisert av det offentlige.

Mammografiscreening og tidlig diagnostikk nytter!Radiolog hos Aleris

Offentlig avtale innen radiologi

Vi har refusjonsavtale med det offentlige på en rekke undersøkelser. Det betyr at du kan bestille time hos oss, og kun betale vanlig offentlig egenandel på 250 kr. Henvisninger blir alltid vurdert ut ifra medisinsk alvorlighetsgrad og kliniske opplysninger fra din lege.

Oversikt over ventetider på offentlige timer >

Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Hvordan er det egentlig å ta en mammografi-undersøkelse?

Det kan være mange bekymringer knyttet til mammografi. Vi var med da Anita (46) tok sin aller første mammografi undersøkelse.

Vi var med Anita på hennes første mammografi >

Prosessen hos Aleris Røntgen

Nyttig informasjon for deg som skal til røntgen

Strålevernsforskriften krever henvisning for alle radiologiske undersøkelser. Denne får du fra din lege eller annen henviser (kiropraktor eller manuellterapeut). Du får enten med deg en henvisning på papir med beskjed om å bestille time, eller så sender legen henvisningen elektronisk.

Les mer >

Resepsjonen hos Aleris Røntgen

Fullmaktskjema

Trenger du kopi av røntgenbildene dine, men har ikke anledning til å hente dem selv?

Les mer >

Spørsmål og svar fra Aleris Røntgen

Spørsmål og svar om røntgen

15 spørsmål som ofte blir stilt av våre pasienter.

Les mer >

Sjekk brystene dine jevnlig!

Sjekk brystene dine jevnlig!

-Alle som kommer til meg er redd de har brystkreft, sier vår nye radiolog Trine Holmen ved Aleris Røntgen Trondheim. -Min oppgave er å finne selv de minste forandringene i brystene. De fleste går heldigvis lettet ut igjen.

Les mer >


Back to top