Skip to Content

Røntgen

Spør etter time på dagen!

Aleris har røntgenavdelinger rundt omkring i hele Norge. Du kan bruke henvisningen din hos oss, selv om det ikke står Aleris på den. Vi har både offentlig og privat tilbud. Betaler du for timen din selv, kan du få time på dagen.

Bestill time
Aleris Røntgen

MR

Mulighet for time på dagen! MR er en effektiv og ufarlig metode som gir gode bilder av kroppsdeler som også er omgitt av ben/skjelett.

CT

CT er en ufarlig røntgenundersøkelse som gjør det lettere for legene å oppdage sykdommer eller fysiske endringer i kroppen.

Ultralyd er en rask, smertefri og ufarlig undersøkelse. Ultralyd brukes til å gi hurtig svar på en konkret mistanke om sykdom, eller gi pasientene svar på om noe er galt.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Røntgen

Spør etter time på dagen!

Røntgen er en enkel og ufarlig undersøkelse som gir god detaljfremstilling av lunger og skjelett.

PET/CT

Avansert kreftdiagnostikk

PET/CT er godt dokumentert og et svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen blant annet kreft.

Bentetthetsmåling

Undersøkelse for beinskjørhet

En bentetthetsmåling utføres for å fastslå om du lider av beinskjørhet, eller er i faresonen for å utvikle det.

For pasienter og pårørende

Nytting informasjon, spesiell forberedelse, fullmaktskjema, prosessen, spørsmål og svar

For henvisere og Aleris-guiden

Back to top