Før-etter-bilder ved plastisk kirurgi

Vi kan ikke vise før-etter-bilder på nettsiden; markedsføring av kosmetiske (kirurgiske) inngrep skal, ifølge forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep, ikke inneholde pre- og postoperative bilder (før-og-etter-operasjonen-bilder).

Forbudet innebærer at det for eksempel ikke kan brukes bilder som viser en person før og etter en fettsuging, bukplastikk, brystforstørrelse eller ansiktsløft.

Vi har imidlertid flotte før-etter-bilder på klinikken, så under konsultasjon hos kirurgen kan du få se bilder som viser forventet operasjonsresultat. Dette regnes som hensiktsmessig informasjon i henhold til helsepersonelloven § 10.

Med pre- og postoperative bilder menes bilder av personer som viser deres utseende før og etter et kosmetisk inngrep, og på den måten viser resultatet av et kosmetisk inngrep.