Skip to Content

Ravi Rawal

Urolog

Dr. Ravi Rawal studerte medisin ved Karolinska Institutet i Stockholm 1993 – 1999. Han har hatt studie- og forskningsopphold i Paris, Barcelona, New York og Buenos Aires. Han har publisert flere artikler innen hjerneforskning med mikrodialyseteknikk. Dr. Rawal ble spesialist i generell kirurgi i 2006 og i urologi i 2010. Han har hovedstilling som overlege på Haukeland Universitetssykehus med fokus på stor cancerkirurgi inkludert robotkirurgi. På Aleris medisinske senter driver han fremfor alt med sterilisering av menn, operasjon for trang forhud/kort streng og behandling av vannbrokk i pungen. I tillegg fjerner han alle typer forandringer i hud og underhud, også i ansikt og på hender.
Ravi Rawal

Ravi Rawal
Ingunn Roth

Urolog

Bergen


Back to top