Teaterlaget "Kom nærmere"

Et prosjekt som tilrettelegger kulturaktiviteter for ungdom som er eller har vært i kontakt med barnevernet.

Sagt av medlemmer fra Kom nærmere:

”Slik mange ser på barnehjemsbarn kan sammenlignes med en form for
rasisme - med dette vil vi vise at vi ikke er en egen rase, men at vi er som
alle andre.”

”Vi prøver å bli forstått.”

”Vi bruker musikk til å vise det som blir erfart av barn og unge i
en barnevernsinstitusjon”


Teaterlag

 

 

 

 

 

 

 

Kom nærmere

"Kom Nærmere" gir ungdom under ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. "Kom Nærmere" tilrettelegger aktiviteter som skal forsterke mestring, felleskap og tilhørighet for unge som i mange sammenhenger faller utenfor sosiale nettverk andre tar for gitt. "Kom nærmere" består av unge som er eller har vært i kontakt med barnevernet. Teaterlaget er utviklet gjennom over ti år for å støtte ungdom før, under og etter opphold i institusjon.

Aktivitetene gjennomføres ut fra medlemmenes behov og i et tverrfaglig samarbeid med barnevernet og andre aktuelle institusjoner. Tilbudet gis primært til barn og unge i alderen 16 til 23 år. Der de eldre innenfor en trygg og kontrollert ramme veileder de yngre. I løpet av de siste 10 årene har ca. 120 ungdommer vært brukere av tilbudet. 

"Kom nærmere" møtes ukentlig til øvinger og organisering av konserter. Ungdom i "Kom nærmere" tilbys deltagelse i ulike aktiviteter, som å spille instrumenter, synge, skrive sanger eller spille teater.  Siden oppstarten i 2003 har laget satt opp flere teater/revy forestillinger, gitt ut to CD er og arrangert en rekke mindre konserter og opptredener. 

Kom nærmere ledes av musikkterapeut Viggo Krüger. Krüger tok doktorgrad i musikkterapi ved Griegakademiet i 2012. Til daglig arbeider Krüger som musikkterapeut i Aleris Omsorg Norge region vest og han er 1. amanuensis ved GAMUT, Griegakademiet.

Samarbeidspartnere, tidligere og nåværende:

Bufetat Ungdommer plassert under omsorg av Bufetat deltar i Kom nærmere  

Frifond Kom nærmere har mottatt støtte fra Frifond

Sparebanken Vest Kom nærmere har mottatt støtte fra SparebankenVest 

Bergens Næringsråd Kom nærmere har mottatt støtte fra Bergens næringsråd

Grieg Foundation Kom nærmere har mottatt støtte fra Grieg Foundation

Redd Barna Kom nærmere samarbeider med Redd barna om faglige spørsmål knyttet til blant annet barnekonvensjonen

Universitetet i Bergen Kom nærmere tar i mot praksisstudenter fra musikkterapiutdannningen ved Griegakademiet

NRK I 2007 produserte Geir Rommetveit i NRK Hordaland film om arbeidet med Kom nærmere. Kom nærmere stilte også opp med innslag for Lørdagsrevyen 03.11.12 , og med et program om der enslige mindreårige asylsøkere får uttrykke seg gjennom musikk, i 2015. 

TV2 Kom nærmere var tilknyttet TV2-satsningen «Det store korslaget» og «Team Fredrik».

Kirkens bymisjon Kom nærmere har stilt opp på arrangementer for Kirkens bymisjon 

SOS barnebyer avd Norge, Latvia og Tsjekkia Medieoppslag

2017. Lydspor til selve livet. Intervju i BT med Viggo Krüger om musikkterapi.

2015. Kronikk skrevet av Viggo Krüger og Astrid Stranbu

2014. Intervju med medlemmer fra Kom Nærmere, Aftenposten, 25.12

2014. Artikkel i forbindelse med Kom nærmere revy, Bergens Tidende

2014. Intervju med Viggo Kruger, NRK Hordaland radio

2013. Intervju med Viggo Krüger om arbeidet med kom nærmere,

magasinet Barn i byen 

2012. Intervju og innslag med medlemmer fra Kom nærmere, NRK 1 TV, Lørdagsrevyen

2012. Intervju med Viggo Krüger og Morten Lorentzen, tidsskriftet Voksne for barn

26.08.10. Innslag med Kom nærmere på Vestlandsrevyen, NRK 1 (TV)

01.06.10. Musikk som ressurs, Intervju for tidsskrift, Musikk-kultur

04.05.10 Musikk som terapi, Innslag og intervju med Viggo Krüger, Dagbladet.

2008. Dokumentarfilm for NRK 1 

 

Forestillinger, opptredener og turer 2015

Mars: deltakelse på arrangement i Nygårdsparken i regi Redd barna

Deltakelse på konferanse i regi Korus Vest

Deltakelse på konferanse i regi Høgskolen i Bergen.

August: tur til Valmeira, Riga inkludert samarbeid med SOS barnebyer

November: deltakelse ved konferanse i regi Bufdir

Desember: deltakelse ved konferanse i regi Helse Bergen 

 

Tidligere år:

2004. mai, Stjernesalen, Hotel Norge, revy for Ungplan 

2004. september, Høgskolen i Bergen, revy for vernepleie- og sosionomstudenter

2004. oktober, SAS hotellet på Bryggen, innslag fra revy på konferanse for psykisk helse

2004. oktober, Akvariet i Bergen, innslag fra revy for Røde kors

2005. januar, SAS hotellet på Bryggen, innslag fra revy på konferanse for psykisk helse

2005. mai, Rick`s teater, revy for Ungplan

2005. juni, turne til Moss og Arendal

2005,. september, innslag fra revy på konferanse for sosialarbeidere i Oslo

2006. februar, innslag på konferanse for pedagoger i Oslo

2006. august, innslag fra revy på konferanse for psykisk helse i Bergen

2006. august, Griegakademiet, Universitetet i Bergen, innslag fra revyen på musikkterapistudiet, GAMUT

2006. november, innslag fra revy på psykologisk fakultet, psykologistudiet

2006. desember Rick`s teater, forestillingen ”Tiden og veien”

2007. januar, innslag fra revy på åpning av nytt senter på Haukeland sykehus

2007. februar, innslag fra revy på Griegakademiet, Universitet i Bergen, musikkterapistudiet

2007. juni, innslag fra revy på psykologisk fakultet, åpning av konferanse

2007. juni, opptreden på konferanse for psykisk helse, Scandic hotell, Fylkesmannen

2007. september, Rick`s teater, ”plateslipp” utgivelse av ny plate

2007. september, Hotell Norge, innslag fra revy på konferanse på hotell Norge i Bergen

2007. desember, Solstrand hotell, konferanse, innslag fra revy

2008. 5 mai, Jubileumskonferanse, Alrekstad skole, innslag fra revy

2008. oktober, Rick`s teater, nytt teaterstykke 

2009. april, Teaterbåten Innvik, Oslo revyforestilling

2010. november, konsert i Fana kulturhus

2011. juni, tur til København, 

2011. mai, konsert i Fana kulturhus

2011. november, konsert i Fana kulturhus

2012. januar, opptreden på Vilvitesenteret i forbindelse med åpning av utstilling om musikkterapi, GAMUT

2012. februar, Utdrag fra arbeid med
Kom nærmere, Jubileumsarrangement for Barnevernsvakten, Bergen 

2012, Musikk - Fortelling – Fellesskap, Om Musikkterapi i Barnevernet, Lederseminar, Aleris Scandinavia, mai, Losby

2012. juni, Tur til Krakow

2012. Utdrag fra arbeid med Kom nærmere. Ungdommer fra Kom nærmere synger under seminar på Luranetunet sykehjem, juni, Os kommune

2013. juni, tur til Gdansk 

2013. august, deltagelse med kunsterisk innslag under boklansering for Fagbokforlaget og foreningen Barnets beste, Litteraturhuset 

2013. september, deltagelse med kunsterisk innslag, Septemberkonferansen, RVTS, Salem

2013. november, ny revyoppsetning i Fana kulturhus i samarbeid med Morten Lorentzen 

2013. november, deltagelse med kunsterisk innslag i Fana kulturhus under Bergen kommune sitt arrangement Ung 13

2014. juni, tur til Praha


Kontakt oss for mer informasjon

Musikkterapeut Viggo Krüger:
Telefon: 995 34 628 
E-post: viggo.kruger@aleris.no

Regiondirektør: 
Vidar Aanby 
Tlf: 959 36 732 
E-post: vidar.aanby@aleris.no 

 

Til toppen av siden