Region Vest

Region Vest dekker fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Regionkontoret ligger i Bergen.

Region VestAleris Omsorg Norge Vest har institusjoner etter Lov om Barnevern lokalisert i søndre bydel i Bergen, familiehjem lokalisert i flere deler av Hordaland, Oppfølgingstilbud for barn og unge som bor hjemme og Bo- og omsorgstiltak for personer med ulike psykiske lidelser. Regionens institusjoner tilbyr omsorg og behandling i miljøterapeutiske rammer. Vi har familiehjem som benyttes til direkteplasseringer eller i forlengelsen av et institusjonsopphold. Vi bistår i etablering i hybel etter plassering og følger opp etter oppholdets slutt. Ungdommer i våre tiltak får anledning til å delta i musikkverkstedet, et musikkterapeutisk tilbud der deltakelse, medbestemmelse og mestring står i sentrum.

Regionen har hatt drift i over 20 år. Våre ansatte har lang erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med mennesker som er sårbare og utsatt for risiko.Ansatte i nøkkelstillinger har lang erfaring og ledelsen har gjennom mange år etablert gode samarbeidsferdigheter både internt og eksternt. Vi legger stor vekt på fagkompetanse og utvikling av rett tiltak til rett tid..

Sentrale temaer er å vurdere hver enkelt person ut fra deres forutsetninger og historie, hvordan vi forstår deres adferd, og hvordan vi møter dem. Personalgruppen er kompetente fagpersoner som er opptatt av å skape muligheter for forandring etter individuelle planer. Teamene arbeider sammen om problemstillinger knyttet til den enkelte ungdom og drøfter progresjon og utvikling på ukentlige fagmøter

Ledelsen består av personer med bred erfaring og kompetanse. Ledergruppen består av psykologspesialist, sosionom, vernepleier, barnevernspedagog og sosiolog.

Regionkontoret ligger i på Nesttun ved Bergen. Våre seks bofellesskap består av vanlige bolighus i etablerte boområder. Tre av bofellesskapene er særlig tilrettelagt for gruppen av ungdom med flerkulturell bakgrunn. Når det gjelder henvisningsgrunn deles denne inn i 3 kategorier: 1) Traumatiserte enslige mindreårige asylsøkere, 2) barn og ungdom med psykiske lidelser, 3) barn og unge med sammensatte vansker.

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør
Thomas Høiseth
Tlf: 95 93 69 85
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Kontorleder
Heidi Mossefinn
Tlf 90 41 21 70
E-post: heidi.mossefinn@aleris.no

 

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden