Region Vest

Aleris Omsorg Norge Region Vest har tilbud i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Region Vest

Vi tilbyr botilbud for barn, ungdom og mindreårige flyktninger, ettervern, avlastning, heldøgns omsorg, BPA, praktisk bistand og seniorleiligheter. De ansatte i regionen har bred erfaring og kompetanse. Vi har kunnskap om endring, vilje til å skape og mulighet til å gjennomføre. 

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør: 
Vidar Aanby 
Tlf: 959 36 732 
E-post: vidar.aanby@aleris.no 

Virksomhetsleder Aust- Agder:
Torstein Hopstock
Tlf: 916 13 600 
E-post: torstein.hopstock@aleris.no

Virksomhetsleder Vest- Agder:
Jorund Lønn
Tlf: 488 92 873
E-post: jorund.lonn@aleris.no

Virksomhetsleder Rogaland
Olav Sande
Tlf: 922 83 064
E-post: olav.sande@aleris.no

Virksomhetsleder Hordaland:
Roy Mowatt
Tlf: 930 90 644
E-post: roy.mowatt@aleris.no 

 

Region Vest er Miljøfyrtårnsertifisert!

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden