Region Vest

Region Vest dekker fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Regionkontoret ligger på Nesttun i Bergen.

Region Vest

Aleris Omsorg Norge Region Vest arbeider med omsorg. Barn, unge og voksne med ulike livsproblemer tilbys hjelp og støtte i egne boliger tilrettelagt ut fra deres personlige behov eller som oppfølging i sitt nærmiljø. Tilretteleggingen skjer i kontakt med engasjerte personer med høy profesjonell kompetanse og integritet. 

Arbeidsfellesskap har utviklet seg gjennom 20 år. Vi er opptatt av å lytte til den enkeltes ønsker og behov. Det gjør vi gjennom å ta rede på deres historie og erfaringer. Vi ser etter ressurser som kan brukes til å skape mening og mestring. Vi har kunnskap om hva som skal til for å skape forandring og vi søker samarbeid som kan bidra til varig endring.

Vi søker lokal forankring for våre tjenester og samarbeider nært med andre instanser med mål om å skape en bærekraftig tilværelse for mennesker med et vanskelig utgangspunkt. Vi legger vekt på fagkompetanse og utvikling av rett tiltak til rett tid tilpasset til hver enkelt beboer.

Ledelsen består av personer med bred erfaring og kompetanse. Vi har kunnskap om endring, vilje til å skape og mulighet til å gjennomføre.

Rettighetserklæring for barn og unge

Kontakt oss

Regiondirektør
Thomas Høiseth
Tlf: 95 93 69 85
E-post: thomas.hoiseth@aleris.no

Kontorleder
Heidi Mossefinn
Tlf 90 41 21 70
E-post: heidi.mossefinn@aleris.no

Leder Avlastning og Psykisk omsorg

Roy Mowatt

Tlf: 93 09 06 44

E-post: roy.mowatt@aleris.no

Leder Barnevern

Erik-Jan Venema

Tlf: 47 33 01 41

E-post: erik-jan.venema@aleris.no

Divisjon Aleris Omsorg Norge består av de to juridiske enhetene Aleris Ungplan & BOI AS (Org.nr. 985.194.653) og Aleris Omsorg AS (Org.nr. 982.843.790). Innkjøp, bestillinger og fakturaer skal rettes til den juridiske enheten saken gjelder.

Til toppen av siden