Offentlige avtaler

Aleris har avtale med Helse Vest innen enkelte fagområder. Det betyr at vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten, og at du som pasient kun betaler egenandel som ved et offentlig sykehus.