Offentlige avtaler i Trondheim

Aleris har avtale med Helse Midt-Norge innen en rekke fagområder. Det betyr at vi utfører behandlinger på vegne av den offentlige helsetjenesten, og at du som pasient kun betaler egenandel som ved et offentlig sykehus.