Skip to Content

Psykolog | Samtaleterapeut (individuell og par)

Tilgjengelig både via fysisk møte og videokonsultasjon. 

Alle mennesker opplever vanskelige perioder i livet. Hos oss kan du få hjelp til å snakke om dine utfordringer og finne noen verktøy som kan hjelpe deg.

Våre fagpersoner har lang erfaring med kommunikasjon innen ulike relasjoner. Ønsker du hjelp til å prate med partneren, barna eller andre du ønsker en god relasjon med? Hos oss er det ingen ventetid, og du trenger ikke henvisning. 

 

Vi tilbyr:

 

Timebestilling:

Bestill time hos terapeut Stine Marie Ferd ved Aleris Frogner

Bestill time hos psykolog Melinda Furuly ved Aleris Frogner

Bestill time hos barne- og ungdomspsykiater Kaja Haugen ved Aleris Trondheim

Bestill time hos psykolog Linn Beate Brattli Isachsen ved Aleris Bodø

 

Emosjonsfokusert terapi

I emosjonsfokusert terapi er målet å hjelpe pasienter til å benytte sine emosjonelle ressurser for å orientere seg i verden. Emosjonsfokusert terapi går ut på å forstå og endre vanskelige og fastlåste følelser. Det er følelsene våre som avgjør hvordan vi har det, hvordan vi tenker, hvordan vi forstår oss selv og andre. Som igjen avgjør hvordan vi oppfører oss. Kjenner du godt til egne følelser kan du også jobbe med å bruke de for å hjelpe deg selv i riktig retning.

 

Kognitiv terapi

Kognitive terapi tar utgangspunkt i hva vi tenker, og hvorledes dette virker inn på våre følelser og handlinger. Våre tanker spiller en stor rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter. Ved kognitivt terapi vil du få noen verktøy som vil hjelpe deg til å endre tenkemåte og adferd i hverdagen. Dessuten anvendes kognitive tilnærminger til stressmestring og for å fremme prestasjoner.


Psykodynamisk terapi

I denne terapiformen arbeider du og terapeuten med tidligere erfaringer, og ser på hvordan disse erfaringene har preget utviklingen. Man ser på hvordan relasjonelle barndomserfaringer med betydningsfulle andre gjentar seg i nåtidige relasjoner. Det settes søkelys på mellommenneskelige relasjoner.

Innenfor denne forståelsen tenker man at psykologiske symptomer, som angst, depresjon eller personlighetsproblematikk, er nært knyttet til måten pasienten relaterer seg til andre mennesker på. Terapeuten har derfor fokus på hvordan ubevisste følelser og indre konflikter kan utløse psykiske symptomer. 

Endring ses gjerne som et resultat av at pasienten får økt selvinnsikt (evne til å forstå egne følelser, behov og ønsker), meningsskaping og gjennom nye og korrigerende emosjonelle erfaringer. Et overordnet mål for behandlingen er at klienten skal kunne være mer til stede i eget liv, øke autonomi og ansvarsfølelse og inngå i sunne, gjensidige relasjoner. Man kan oppleve å få økt toleranse for å oppleve vanskelige følelser, og dermed tåle skuffelser, depressive livsfaser, krenkelser, sorg og motgang på mer hensiktsmessige måter. Man blir ikke nødvendigvis kvitt alt man strever med, men man evner å håndtere indre konflikter, mangler og livsvansker på mer hensiktsmessige og selvivaretagende måter. 

 

trist kvinne som ser ut av vinduet. foto.

Å mestre sorg

Les rådene fra vår emosjonsfokuserte kognitive terapeut Stine Marie Ferd.

Les mer >

Ung, fortvilet jente ligger på gulvet omringet av pc, notater og bøker. foto.

Er du stressa for eksamen?

Her får du gode tips til hvordan du kan forberede deg mentalt før en viktig vurderingssituasjon.

Les mer >

partips fra parterapeut.jpg

5 tips til et godt parforhold

fra parterapeut Stine Marie Ferd

Les mer >Stine Marie Ferd

Kognitiv terapeut, parterapeut

Oslo

Kaja Haugen

Barne- og ungdomspsykiater

Trondheim

Back to top