Skip to Content

HPV-vaksine

Kreft i livmorhalsen er alltid betinget av infeksjon med HPV-virus. Det samme gjelder kjønnsvorter. Vedvarende HPV-infeksjon kan i noen tilfeller føre til celleforandringer som igjen i løpet av noen år kan utvikle seg til kreft.

Det finnes ulike varianter av HPV-viruset. HPV-vaksinen beskytter mot HPV 6, 11, 16 og 18, som forårsaker ca. 70 % av tilfellene av livmorhalskreft, og 90% av alle tilfeller av kjønnsvorter.

Når bør man ta vaksinen?

Siden HPV-vaksine virker forebyggende gir den best effekt når den gis før seksuell debut. Det er imidlertid ikke farlig å ta vaksinen etter dette, og kanskje allerede er smittet med HPV-virusene som vaksinen beskytter mot. Vaksinen vil gi beskyttelse mot HPV 16 og 18 hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Som et ledd i barnevaksinasjonsprogrammet blir denne vaksinen nå rutinemessig gitt til jenter i 7.klasse. Fra høsten 2016 får alle kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et midlertidig vaksinasjonsprogram. Tilbudet gjelder for en toårsperiode og organiseres i kommunene.

For å oppnå beskyttelse må det gis tre doser i løpet av ett år.

HPV-vaksine og gutter

HPV-vaksine er godkjent til bruk også hos gutter. Folkehelseinstituttet oversendte i januar 2016 en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter, men dette er det ennå ikke tatt noen beslutning på. (Kilde: www.fhi.no).

Kvinner som er født før 1991 og gutter som ønsker HPV-vaksine må betale for vaksinen selv.


Her får du utført denne tjenesten

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf Sykehus 22 54 10 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

51 57 75 50

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43



Vaksine

Nå er det høysesong for vaksinering

Aleris har lang og bred erfaring innen vaksinasjon og kan hjelpe deg med alt du lurer på i forbindelse med reisemedisin.

Det er spesielt viktig at vi som voksne beskytter oss og andre mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

Ferdes du ofte i strøk hvor det er mye flått? Da kan det være lurt å ta en vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE).

Difteri

Påfyll av vaksiner

Ungdom og voksne trenger alle påfyll av vaksiner.

Vaksinen mot pneumokokkinfeksjon anbefales til kronisk lungesyke eller personer med nedsatt immunforsvar og miltopererte.

For noen vaksiner trengs det en oppfriskningsdose eller flere for å forlenge beskyttelsen.

Back to top