Skip to Content

HPV-vaksine

Vedvarende HPV-infeksjon kan i noen tilfeller føre til celleforandringer som igjen i løpet av noen år kan utvikle seg til ulike former for kreft.

HPV-vaksinen gir beskyttelse livmorhalskreft, i tillegg til vulva- og vaginalkreft og endetarmskreft. Vaksinen beskytter dessuten mot kjønnsvorter hos kvinner og menn.

Det finnes ulike varianter av HPV-viruset. HPV-vaksinen beskytter mot HPV-typene som forårsaker ca. 70 % av tilfellene av livmorhalskreft, og 90% av alle tilfeller av kjønnsvorter.

Når bør man ta vaksinen?

Siden HPV-vaksine virker forebyggende gir den best effekt når den gis før seksuell debut. Det er imidlertid ikke farlig å ta vaksinen etter dette. Vaksinen vil gi beskyttelse mot HPV hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Som et ledd i barnevaksinasjonsprogrammet blir denne vaksinen nå rutinemessig gitt til både jenter og gutter i 7.klasse.

HPV-vaksine og gutter

HPV-vaksine er godkjent til bruk også hos gutter. Det er en økende trend i antall krefttilfeller forårsaket av HPV hos menn. Kreftformene hos menn knyttet til HPV er kreft i penis, endetarmen og kreft i svelget.

Nå får også alle gutter på 7. klassetrinn tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Vaksine utenom barnevaksinasjonsprogrammet

Kvinner og menn som ønsker HPV-vaksine utenom barnevaksinasjonsprogrammet må betale for vaksinen selv.

Les mer her

Ved våre medisinske sentre kan du få vaksine. Kontakt oss.


Finn din nærmeste avdeling


Back to top