Skip to Content

Elveblest

Elveblest kan være akutt eller kronisk, og skyldes ofte at huden reagerer på kjemiske eller fysiske stimuli. I noen tilfeller kan man finne den utløsende årsaken til utbruddet, men svært ofte forblir årsaken ukjent.

Hos Aleris får du rask time og hjelp til å komme i gang med behandling.

Urticaria, populært kalt elveblest, er en form for utslett som oppstår på ulike steder på kroppen. Vi skiller mellom akutt og kronisk elveblest. Akutt elveblest er svært vanlig, 15-20% av befolkningen har hatt en slik hudreaksjon en eller annen gang. Plagene går gjerne over i løpet av timer, dag eller eller noen få uker. Hvis tilstanden vedvarer mer enn 6 uker, kaller vi det kronisk elveblest. Ca 1 % av den norske befolkningen har kronisk urticaria. 

Hva skjer i kroppen?

I underhuden har vi mastceller som inneholder flere signalstoffer og histamin. Når histamin frigjøres oppstår det raskt en reaksjon i vevet som medfører kløe og hevelse.

Symptomer

Symptomene er kløende, blekrøde vabler (hevelser) av ulik størrelse som kommer og går i løpet av timer og "flytter" seg rundt på kroppen. Vablene kan også gi hevelser rundt øynene, munnen og/eller på tungen. Dette er sjelden farlig, men lege bør raskt tilkalles dersom det oppstår pustevansker.

Årsak

Oftest finner man ingen årsak til elveblest. Akutt elveblest kan utløses av virusinfeksjoner. Enkelte matvarer kan forårsake elveblest enten ved at de inneholder histamin eller fordi de fører til en ikke-allergisk frigjøring av histamn direkte fra mastcellene i huden. Tilsvarende kan noen legemidler (f.eks morfin og kontrastmidler) trigge histaminfrigjøring mens enkelte kan utløse en allergisk urticaria (f.eks penicillin og betennelsesdempende midler). 

En bestemt form for elveblest utløses av kulde, varme og trykk mot huden. Økt kroppstemperastur, svette som følge av fysisk aktivitet og stress kan også utløse slike hudreaksjoner.

Stille diagnosen

Sykehistorien og/eller utslettet er tilstrekkelig til å stille diagnosen. Enkeltepisoder med elveblest er det ikke nødevendig å utrede ytterligere, da de vanligvis går over av seg selv. For de med kronisk elveblest vil man ofte foreta en utredning for å identifisere årsaken, vanligvis i form av blodprøver og allergitester, men i ca 50% av tilfellene finner man ingen klar årsak. Man vil da fokusere på å behandle symptomene, som vanligvis avtar med tiden.  

I noen tilfeller kan kronisk elveblest være relatert til en underliggende autoimmun sykdom, slik som sykdom i skjoldbruskkjertelen, hepatitt eller lupus. Det er derfor viktig å utelukke dette som underliggende årsak.

Behandling

Vanlig behandling for kronisk residiverende urticaria/elveblest er antihistaminer/ allergimedisin. Hos noen er ikke dette nok til at symptomene forsvinner, selv om en øker til max dose.

Disse pasientene kan få vurdert om de kan ha nytte av annen type systemisk behandling som har vist seg å ha god effekt på mange pasienter. Våre hudleger har god kjennskap til denne pasientgruppen, og kan hjelpe til med å få kontroll på symptomer som kan være svært hemmende i hverdagen.

Forløp

Akutt elveblest er kortvarig (dager, uker), men kan komme tilbake. Kronisk elveblest går som regel over i løpet av noen måneder, men kan i noen tilfeller ta flere år. Hvor lang tid den varer kan ingen forutse. 


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

Tlf. 23 19 50 50

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30

Aleris Sykehus og Røntgen Agder

Senterveien 32
4790 Lillesand

Tlf. Sykehus 38 04 99 20

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

Tlf. 51 57 75 50

Aleris Sykehus Colosseum Stavanger

Lagårdsveien 91, 2. etg.
4010 Stavanger

Tlf. 51 91 19 60

Aleris Sykehus Marken

Marken 34
5017 Bergen

Tlf. 55 59 99 99

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Bodø

Moloveien 18
8003 Bodø

Tlf. 75 80 19 10


Olaf Antonsen Hudlege

Oslo
Bodø

Les mer
Sheila A.M. Fevang Hudlege

Stavanger

Les mer
Alesya Knutsen Hudlege og allmennlege

Trondheim

Les mer

Back to top