Skip to Content

Cyster på eggstokkene

Cyster på eggstokkene er svært vanlig hos kvinner i fertil alder, og er som regel godartede. I visse tilfeller kan de imidlertid vokse seg store og gi problemer.

Får du sterke smerter i underlivet ledsaget av feber, bør du alltid søke legehjelp hurtig.

Kvinner i fertil alder utvikler hver måned opp mot eggløsningen såkalte follikelcyster i eggstokkene, hvor egget vokser. Ved eggløsningen brister folikkelcysten, og egget fanges opp i egglederen, hvor den transporteres ut til livmoren. Etter eggløsningen omdannes follikelcysten normalt til en hormonproduserende kjertel, som forsvinner igjen hvis du ikke blir gravid.

Av ukjente årsaker kan det i enkelte tilfeller forekomme at follikelcysten ikke brister, eller at den lukker seg igjen etter eggløsningen. Vanligvis er cysten fylt kun med væske, men den kan også ha et mer massivt innhold eller vært blodfylt.  

Cyster i eggstokkene er svært vanlige hos kvinner i fertil alder, og i langt de fleste tilfeller er de heldigvis godartede. Ofte oppdages de kun i forbindelse med en rutinemessig undersøkelse av underlivet. Som regel er cystene ganske små, og de forsvinner av seg selv etter en tid. De kan imidlertid også vokse seg store og gi problemer. I sjeldne tilfeller kan cystene påvirke hormonproduksjonen i eggstokkene.

Symptomer på cyster på eggstokkene

Mindre cyster på eggstokkene gir som regel ingen symptomer, men noen ganger kan de merkes som en fast hevelse i magens nederste del eller forårsake smerter ved samleie.

Hvis cysten vokser seg stor uten at du merker noen symptomer, kan du oppleve at du vokser rundt livet. Du kan få en trykkende fornemmelse, og hvis cysten trykker på de indre organene kan du få symptomer i form av tyngdefornemmelse, hyppige vannlatinger, problemer med å tømme blæren eller avføringsproblemer.

Større cyster brister noen ganger plutselig, og væsken tømmes ut i bukhulen eller det oppstår en indre blødning i bukhulen. Dette gir voldsomme smerter i underlivet, feber og generell illebefinnende. I disse tilfeller er en akutt behandling i form av en kikkhullsoperasjon nødvendig.

Samme symptomer ses ved torkvering av cysten. Cyster er ofte forbundet med eggstokkene via en stilk. Hvis cysten dreies om sin egen akse, blir stilken torkvert, og blodforsyningen til cysten hindres. Dette kan også medføre plutselige, kraftige underlivssmerter, som bør undersøkes så fort som mulig.

Hvis hormonproduksjonen forstyrres kan det oppstå forskjellige symptomer som uregelmessige menstruasjoner eller økt hårvekst på kroppen. På lang sikt er det en risiko for at en cyste kan utvikle seg til en ondartet kreftsvulst.

Undersøkelse for cyster på eggstokkene

Hvis du får sterke smerter i underlivet ledsaget av feber, bør du alltid søke legehjelp hurtig, da en akutt behandling kan være nødvendig.

Hvis du har noen av de nevnte symptomer bør du undersøkes av en gynekolog. Cyster i eggstokkene kan best påvises ved gynekologisk undersøkelse og vaginal ultralydscanning. Det kan være nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser i form av MR-skanning og blodprøver for å utelukke at det er snakk om en ondartet cyste.

Behandling av cyster på eggstokkene

Mange cyster forsvinner av seg selv, men har cysten en viss størrelse, og hvis det er tegn på vevsforandringer, kan gynekologen fjerne cysten ved en kikkhullsoperasjon. Dette kan foretas uten at eggstokkene skades, og du kan fortsatt få barn.

Fjerning av eggstokkene

Hvis du ikke ønsker flere barn eller allerede har passert overgangsalderen anbefaler man ofte å fjerne begge eggstokkene, og kanskje også livmoren, for å forebygge ondartede tumorer. 


Finn din nærmeste avdeling

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus Colosseum-Nobel

Sørkedalsveien 10 B
0369 Oslo

Tlf. 23 19 50 50

Aleris Medisinske Senter Strømmen

Støperiveien 5
2010 Strømmen

Tlf. 63 80 03 30

Aleris Sykehus Hinna Park

Jåttåvågveien 7, Viking Stadion
4020 Stavanger

Tlf. 51 57 75 50

Aleris Sykehus Marken

Marken 34
5017 Bergen

Tlf. 55 59 99 99

Aleris Sykehus og Røntgen Ålesund

Sundgata 12
6003 Ålesund

Tlf. Sykehus 70 10 00 10

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 3.etg.
Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf. Sykehus 73 87 20 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Sykehus og Røntgen Tromsø

Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Tlf. Sykehus 77 66 21 30

Tlf. Røntgen 22 43 43 43


Kristin Lyng Gynekolog

Oslo

Les mer
Katrine Kirial Gynekolog

Stavanger

Les mer
Tina Tellum Gynekolog

Oslo

Les mer
Anita Dresmane Gynekolog

Trondheim

Les mer
Kristina Sole Gynekolog

Oslo

Les mer

Back to top