Skip to Content

Ulrika Ekseth

Mammae-radiolog

Uteksaminert fra Universitetet i Linkøping, Sverige 1993. Spesialist i medisinsk radiologi fra 2001, spesialistutdannelse fra Ullevål Sykehus, radiologisk avdeling.

Har siden 2000 hatt hovedområde brystdiagnostikk, klinisk og screening. Overlege på Brystdiagnostisk Senter Ullevål sykehus fra 2001. Har siden holdt kontakt med fagmiljøet ved OUS og er delaktig i flere pågående vitenskapelige arbeider der.

Dr Ekseth er aktiv styremedlem i Norsk Radiologisk forening og har fra 2002 arbeidet innen privat røntgen hvor hun har hatt fagansvar for mammografi først ved Unilabs Oslo og deretter ved Curato Røntgen Norge.

Fokus har alltid vært kvinnehelse generelt og brystkreftdiagnostikk spesielt.
Hun har i samband med dette hatt tallrike presentasjoner og forelesninger både vitenskapelige og populærvitenskapelig, det siste ikke minst. Jeg har alltid brent for pasientopplæring og pasientdeltakelse.

Mammae-radiolog Ulrika Ekseth

Ulrika Ekseth jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. Sykehus 22 54 10 00

Tlf. Røntgen 22 43 43 43

Aleris Kreftsenter

Frederik Stangs gate 11-13
0264 Oslo

Tlf. 22 54 11 88


Om brystkreft

Cancer mammae

Den vanligste kreftformen blant kvinner er brystkreft. Takket være store fremskritt i behandlingen vil de fleste overleve.

Brystdiagnostikk

Mammografi

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Derfor er det så viktig å få en rask avklaring.

Vevsprøve

Histologi/Cytologi

Legen kan som regel kun avgjøre om en kul er godartet eller ondartet ved å undersøke kulen i et mikroskop.

MR av bryst

MR mammae

MR-undersøkelse av brystene kan være aktuelt i forbindelse med utredning av brystkreft. Tilbys kun på Aleris Frogner.

Mammografi

Brystdiagnostikk

Mammografi er en bildediagnostisk undersøkelse av brystet som kan avsløre brystkreft på et tidlig stadium.


Gunnar Kullmann Radiolog

Oslo

Les mer
Marius Normann Onkolog

Oslo

Les mer
Geir R. Ulimoen Radiolog

Oslo

Les mer
Joanna Majak Gundersen Spesialist i bryst- og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Mariam Löfwander Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo

Les mer
Back to top