Skip to Content

Behandling av Her2-positiv brystkreft etter kirurgi

Aleris tilbyr nå en ny behandling til kvinner med HER2-positiv tidlig brystkreft med resterende tumor etter neoadjuvant behandling.

Pasienter med lokalavansert Her2-positiv brystkreft som på operasjonstidspunktet fremdeles har påvisbare kreftceller i operasjonspreparatet, kan halvere risikoen for tilbakefall etter et år fra 22 % til 12 % ved å erstatte 14 kurer standardbehandling med 14 kurer av denne nye behandlingen.

Etter tre år hadde 88,3 % av pasientene ikke fått tilbakefall av sin sykdom, mens det samme gjaldt 77,0 % av dem som fikk standardbehandling. Resultatene ble presentert ved San Antonio Breast Cancer Symposium 2018, og samtidig publisert i New England Journal of Medicine i desember 2018.

Behandlingen gis etter kirurgi og som intravenøs infusjon. Du får én infusjon hver 3. uke. Pasienter med resterende tumor etter neoadjuvant behandling, har en dårligere prognose sammenlignet med dem som er tumorfrie.

 

Les mer om:

Tilleggsbehandling ved Her-2 positiv brystkreft

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 , send inn et skjema, eller send en e-post til Back to top