Skip to Content

Sonja Wolf

Kiropraktor

Sonja Wolf er utdannet kiropraktor fra Skandinaviske Kiropraktorhøgskole i Stockholm, Sverige i 1999. Etter endt turnustjeneste i 1999 har hun arbeidet i flere land. Hun har da arbeidet mye med toppidrett bla. fotball, håndball, ishockey, svømming og friidrett. Sonja har arbeidet ved Aleris medisinske senter i Trondheim i 11 år. Her har hun ett bredt spekter av forskjellige pasienter. Hun behandler både barn og voksne, akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. De senere år har det vært en overvekt av kroniske lidelser da stressnivået i arbeidslivet og ellers har økt. Hun undersøker, vurderer og behandler. I undersøkelsen inngår RTG, CT eller MR ved behov. Om pasienten ikke skal behandles kiropraktisk henviser hun videre til bla. fysioterapeut, ryggskole, ortoped eller neurolog. Er det sammensatte lidelser samarbeider hun med psykolog. ”Sonja Wolf legger stor vekt på god kommunikasjon, hun lytter og gjøren grundig undersøkelse ev. utredning ved behov”
Sonja Wolf


Back to top