Skip to Content

Skjalg Ytterstad

Ortoped

Dr. Skjalg Ytterstad er spesialist i ortopedisk kirurgi ved Aleris Sykehus Trondheim (Solsiden) og Aleris Sykehus Tromsø. Hans spesialfelt er kne- og skulderkirurgi. Dr. Ytterstad har tidligere jobbet ved ortopedisk avdeling ved Sykehuset Levanger med profilering innen ryggkirurgi og artroskopisk kirurgi. Dr. Ytterstad er utdannet fra Universitetet i Tromsø. ”En viktig forutsetning for å kunne oppnå gode resultater ved kirurgi er nøye utvelgelse av hvilke pasienter som skal opereres og god postoperativ oppfølging. De pasientene som jeg skal operere ønsker jeg å ha vurdert selv før operasjonen og å følge opp selv etter operasjonen når det er nødvendig. Når jeg arbeider ved Aleris får jeg anledning til nettopp det”.
Skjalg Ytterstad

Skjalg Ytterstad
Peter Aspemo

Ortoped

Tromsø

Mette Andersen

Ortoped

Tromsø


Back to top