Skip to Content

Mads Henrik Strand Moxness

Øre-nese-hals-spesialist

Mads H. S. Moxness begynte hos Aleris i Trondheim i 2008, etter å ha jobbet flere år som overlege ved ØNH-avdelingen på St. Olavs Hospital. Han har bred erfaring med alle subspesialiteter i faget, både innen hode- og halskirurgi, traumatologi og mellomørekirurgi. Spesielt opptatt er han av nese- og bihulekirurgi og luftveislidelser, herunder pasienter med søvnapné. Han utreder og behandler alle typer ØNH-lidelser, og ivaretar også nese- og bihulekirurgien ved Aleris i Tromsø. Dr. Moxness har sin utdanning fra det medisinske fakultet i Oslo, og har etter spesialistgodkjenningen i 2003 arbeidet ved sykehuset i Bodø samt St. Olavs Hospital. Han er særlig interessert i anvendelse av endoskopi i kirurgiske prosedyrer, og har forskningsinteresser innenfor dette feltet. Årlig utfører han mellom 500 - 600 kirurgiske prosedyrer. Han har vært fagansvarlig i Legevaktshåndbokens seneste utgaver, og er også ansvarlig for ØNH-relaterte emner på den nettbaserte helseopplysningstjenesten Lommelegen.no. ”Det er viktig å være tydelig på hva som kan være sykdom og hva som kan skyldes normale prosesser, dette er en viktig del av legearbeidet under konsultasjonen. Du må være sikker på at du i møtet med pasienten finner et grunnlag for å behandle, og formidle dette på en god måte.”

Mads Henrik Strand Moxness

Mads Henrik Strand Moxness
Berit Holmeslet

Øre-nese-hals-spesialist

Trondheim


Back to top