Skip to Content

Erik Færø

Gynekolog

Erik Færø er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og tilbyr i tillegg til gynekologiske undersøkelser en rekke kirurgiske inngrep. Han fullførte sin medisinske utdannelelse i 2001 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

For tiden arbeider han som overlege ved seksjon for gynekologi ved kvinneklinikken, St. Olavs Hospital. Der er han en del av et robotkirurgisk team som utfører avansert, gynekologisk kirurgi. I tillegg har han bred erfaring i urogynekologisk kirurgi (inngrep for urinlekkasje - og underlivsfremfall) - og kikkhullskirurgi (hysteroskopi og laparoskopi).

Erik Færø har arbeidet som fastlege før han startet sin spesialisering. Med denne varierte bakgrunnen har han opparbeidet seg kompetanse og forståelse for et helhetlig pasientforløp med gode standarder for utredning, behandling og oppfølgning.

«Som kirurg har jeg som overordnet mål å ivareta pasientens opplevelse av trygghet. Jeg stiller strenge krav til presisjon, pålitelighet og risikoanalyse. Det er viktig for meg å etterstrebe høy grad av profesjonalitet og ivaretakelse av etiske normer. Det er dessuten viktig for meg å møte enhver pasient med respekt, empati og anerkjennelse.»

Gynekolog Erik Færø

Erik Færø jobber ved:

Aleris Sykehus og Røntgen Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, 4. etg. Inngang fra Kirkegata
7014 Trondheim

Tlf Sykehus 73 87 20 00

Tlf Røntgen 22 43 43 43


Gynekolog

Utredning og operasjon

Aleris tilbyr gynekologiske konsultasjoner over hele landet, i tillegg til gynekologiske operasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

En celleprøve er fort gjort, og selv om noen finner det litt ubehagelig, er det ikke smertefullt.

Lurer du på hvor lenge du kan vente med å få barn? En gynekologisk undersøkelse kan gi en pekepinn på om alt er i orden.

Vi kan følge opp både mor og fosters helse gjennom hele svangerskapet. Du trenger ingen henvisning for å komme til våre gynekologer.

Endringer i blødningsmønsteret er oftest ufarlig, men bør undersøkes av gynekolog for å utelukke sykdom.

Ved celleforandringer kan gynekologen i noen tilfeller anbefale at en liten bit av livmorhalsen fjernes ved en operasjon.


Anita Dresmane Gynekolog

Trondheim

Les mer
Back to top