Erik Færø

Gynekolog

Behandlingsområder

Gynekolog

Erik Færø er spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, og tilbyr i tillegg til gynekologiske undersøkelser en rekke kirurgiske inngrep. Han fullførte sin medisinske utdannelelse i 2001 ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 

For tiden arbeider han som overlege ved seksjon for gynekologi ved kvinneklinikken, St. Olavs Hospital. Der er han en del av et robotkirurgisk team som utfører avansert, gynekologisk kirurgi. I tillegg har han bred erfaring i urogynekologisk kirurgi  (inngrep for urinlekkasje - og underlivsfremfall) - og kikkhullskirurgi (hysteroskopi og laparoskopi).

Erik Færø har arbeidet som fastlege før han startet sin spesialisering. Med denne varierte bakgrunnen har han opparbeidet seg kompetanse og forståelse for et helhetlig pasientforløp med gode standarder for utredning, behandling og oppfølgning. 

«Som kirurg har jeg som overordnet mål å ivareta pasientens opplevelse av trygghet. Jeg stiller strenge krav til presisjon, pålitelighet og risikoanalyse. Det er viktig for meg å etterstrebe høy grad av profesjonalitet og ivaretakelse av etiske normer. Det er dessuten viktig for meg å møte enhver pasient med respekt, empati og anerkjennelse.» 

Vedlegger liste over gynekologisk dagkirurgi som kan utføres ved Aleris i Trondheim:

 

Kikkhullskirurgi i bukhulen (laparoskopi)

-          Diagnostisk ved utredning av uavklarte, nedre magesmerter

-          Sterilisering

-          Fjerning av cyster , eggstokker og endometriose

 

Kikkhullskirurgi i livmorhulen (hysteroskopi)

-          Fjerning av polypper (transcervikal polyppreseksjon)

-          Fjerning av muskelknuter ( transcervikal myomreseksjon)

-          Fjerning av fastsittende spiraler

 

Operasjoner mot fremfall av livmor og skjedevegger (cystocele, rektocele, hypertrofi av livmorhals)

 

Operasjoner for korreksjon av fødselsskader

 

Operasjon mot celleforandringer i livmorhalsen (konisering)

 

Gynekologisk undersøkelse i narkose (utredning med prøvetaking, skifte/fjerne spiraler)

 

Inngrep mot urinlekkasje (Tensjonsfri vaginal tape (TVT) ) Utredning før operasjon må inntil videre gjøres ved Aleris Oslo 

Til toppen av siden