Skip to Content

Lungekreft

Lungekreft er en av de vanligste og mest alvorlige kreftformene. Ofte er tilstanden fremskreden på diagnosetidspunktet. Både kirurgi, stråling og cellegift er behandlingsformer som benyttes.

I Norge ble det i 2017 påvist 3214 nye tilfeller med lungekreft i Norge. Det er den nest hyppigste kreftformen hos menn, og den tredje hyppigste hos kvinner. Aleris tilbyr full utredning for lungekreft.

Under finner du generell informasjon om lungekreft.

 

Ønsker du informasjon om kreftutredning på Aleris Kreftsenter kan du lese mer om det her

For informasjon om kreftbehandling på Aleris Kreftsenter kan du lese mer her

 

Lungekreft i tidlig fase gir ofte lite eller ingen symptomer, og ved symptomer er sykdommen ofte langkommet. Røyking er den viktigste risikofaktoren for å utvikle lungekreft, men cirka 15 prosent av norske tilfeller er hos mennesker som aldri har røyket. Andre risikofaktorer er eksponering for radon og asbest, nikkel- og kromeksponering, luftforurensning og passiv røyking.

Ved mistanke om lungekreft vil CT som regel være første undersøkelse. Dersom man påviser en mulig kreftsvulst på CT vil det ofte være behov for vevsprøve for å bekrefte eller avkrefte diagnosen.

Det er ikke uvanlig med godartede lungesvulster og også infeksjoner som kan se ut som lungekreft på CT, så ved funn av små forandringer, eller ved mistanke om andre sykdommer, anbefales kontroll før man eventuelt går videre med vevsprøve på sykehus. Det kliniske bildet, røykestatus og alder vil påvirke hvilken strategi man velger.

 

Vanlige symptomer på lungekreft

 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Blod i spytt
 • Gjentakende luftveisinfeksjoner
 • Smerter i brystet
 • Smerter mellom skulderbladene

 

Utredning av lungekreft

Ved mistanke om lungekreft gjennomføres følgende undersøkelser:

 • Klinisk undersøkelse
 • CT
 • Vevsprøve
 • PET/CT – avansert bildediagnostikk
 • EKG av hjertet
 • Spirometri – undersøkelse av lungefunksjonen

 

Behandling av lungekreft

Behandlingen er avhengig av type lungekreft og sykdomsutbredelsen. Onkologene ved Aleris har spesialkompetanse for å vurdere dette, og kan henvise til riktig instans, eller i mange tilfeller behandle selv. Dette gjør at behandling raskere kan påbegynnes.

Kirurgi, cellegift og strålebehandling er de mest vanlige behandlingsformene for lungekreft – enten hver for seg eller i kombinasjon. Enkelte krefttyper kan også behandles med immunterapi.

Bare 25 prosent av lungekreftpasienter kan opereres, og mange av disse viser seg under operasjonen å ha en kreftsvulst som ikke lar seg fjerne. Man regner at bare cirka ti prosent av tilfellene lar seg helbrede.

Ubehandlet vil lungekreft nesten uten unntak spre seg til andre organer. Kreftsvulsten vokser inn i lymfe- eller blodkar og sprer seg videre gjennom blod- eller lymfebaner. De vanligste stedene lungekreften sprer seg til er lymfeknuter, videre i lungene, skjelett, lever, binyrer og hjerne. Aleris Kreftsenter kan i enkelte tilfeller tilby immunterapi til pasienter med lungekreft. Også i tilfeller hvor pasienten har fått avslag ved offentlige sykehus.

 

Prognose og veien videre

Lungekreft er svært alvorlig og prognosene er relativt dårlige. Det er riktignok variasjoner fra pasient til pasient, og når svulster oppdages tidlig, kan noen pasienter helbredes.

Mange må likevel belage seg på å leve med lungekreften, og avhengig av hvor uttalte plagene er, vil dagliglivet påvirkes i større og mindre grad. Tung pust og tretthetsfølelse er vanlig.

Det anbefales at man tar kontakt med støtteapparater som finnes på forskjellige helseinstitusjoner, og i tillegg kan Kreftforeningen være behjelpelig med å formidle kontakt med andre i samme situasjon. Når du lever med lungekreft er det viktig å få støtte og forståelse fra de rundt deg.

Henvisningsskjema til undersøkelser hos Aleris finner du her.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 , send inn et skjema, eller send en e-post til 


Her får du utført denne tjenesten


Føflekkreft- malignt melanom

Føflekkreft- malignt melanom

Norge er i verdenstoppen når det kommer til føflekkreft, og antall tilfeller av hudkreft er økende. Føflekkreft og "malignt melanom" er det samme.

Les mer om føflekkreft >


Back to top