Viktig supplement til offentlig kreftbehandling

Aleris Kreftsenter er et viktig supplement til kreftbehandlingen i offentlig regi. Onkolog Øystein Henske Flatebø og resten av teamet på Aleris Kreftsenter tilbyr innovativ behandling som er dokumentert som trygg og effektiv i internasjonale studier ofte lenge før behandlingen tilbys på gruppenivå i offentlige sykehus.

tre leger ved aleris kreftsenter.