Skip to Content

Tilleggsbehandling ved Her-2 positiv brystkreft

Aleris Kreftsenter i Oslo tilbyr tilleggsbehandling til Herceptin (trastuzumab) ved Her-2 positiv brystkreft.

Aphinity-studien har vist bedre resultater ved tillegg av en ekstra Her2-reseptor blokker sammenlignet med Herceptin alene. Studien har vist 19 % redusert risiko for tilbakefall etter behandlingen og 2,7 %  bedret total 5 års overlevelse..

Denne tilleggsbehandlingen har vist seg spesielt gunstig før operasjon for pasienter med lokalavansert sykdom.

Les mer om:

Behandling av Her2-positiv brystkreft etter kirurgi

 

Ønsker du informasjon om kreftutredning på Aleris Kreftsenter kan du lese mer om det her

For informasjon om kreftbehandling på Aleris Kreftsenter kan du lese mer her

 

Ønsker du å lese mer om brystkreft?

Les mer om brystkreft og brystkreftbehandling her

 

 


Her får du utført denne tjenesten


Om Aleris Kreftsenter

Om Aleris Kreftsenter

Aleris Kreftsenter på Frogner i Oslo er Norges ledende private kreftsenter. Vi tilbyr kreftdiagnostikk og innovativ behandling, ofte lenge før det er tilgjengelig i det offentlige.

Les mer >

- Jeg vant over brystkreften

- Jeg vant over brystkreften

- Jeg ønsker med min historie å formidle til alle mine medsøstre som har fått brystkreft at det er håp - og at mange blir friske!

Les Trines historie her >

Marius Normann

Onkolog

Oslo

Gunnar Kullmann

Radiolog

Oslo

Jan Oldenburg

Onkolog

Oslo

Ulrika Ekseth

Radiolog

Oslo

Mariam Löfwander

Spesialist i bryst-og endokrinkirurgi

Oslo


Back to top