Skip to Content

Tablettbehandling mot lungekreft

Tablettbehandling mot ikke-småcellet lungekreft. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Tablettbehandlingen, som ikke er tilgjengelig med refusjon i den offentlige helsetjenesten, er en såkalt proteinkinashemmer. Den er aktuell for voksne pasienter som har testet positivt for mutasjonen T790M og som har fremskreden kreft som forverres til tross for tidligere behandlinger. På grunn av denne T790M-mutasjonen i svulsten kan det være at legemidler som blokkerer EGFR (epidermal vekstfaktor-reseptor) ikke lenger virker.

Denne nye behandlingen virker på T790M og kan bidra til å bremse eller stoppe veksten av lungekreften. Det kan også hjelpe til å krympe svulsten. Pasienter med EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft, kan få testet T790M mutasjonsstatus i vevsprøver fra primærtumor eller en metastase, enten ved en offentlig patologi laboratorium eller hos Aleris.

 

Les mer om lungekreft her.

 

Ønsker du mer informasjon om denne behandlingen? Ta kontakt med Aleris Kreftsenter.


Back to top