Skip to Content

Tablettbehandling mot lungekreft

Tablettbehandling mot ikke-småcellet lungekreft. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Tablettbehandlingen, som ikke er tilgjengelig med refusjon i den offentlige helsetjenesten, er en såkalt proteinkinashemmer. Den er aktuell som førstelinjebehandling for voksne pasienter som har testet positivt for mutasjonen EGFR.

Denne nye behandlingen virker også på T790M og kan bidra til å bremse eller stoppe veksten av lungekreften. Det kan også hjelpe til å krympe svulsten. Pasienter kan få testet mutasjonsstatus i vevsprøver fra primærtumor eller en metastase, enten ved en offentlig patologi-laboratorium eller hos Aleris.

 

Les mer om lungekreft her.

 

Ønsker du mer informasjon om denne behandlingen?

Ring oss på 22 54 11 88 , send inn et skjema, eller send en e-post til 


Back to top