Ny, lovende behandling for ikke-småcellet lungekreft

lungekreft_tema.png

Aleris kan nå tilby kreftpasienter med ikke-småcellet lungekreft en ny og lovende behandling. Nylig publiserte data viser at behandling har bedre effekt enn dagens standardbehandling.

Tablettbehandlingen, som ikke er tilgjengelig med refusjon i den offentlige helsetjenesten, er en såkalt proteinkinashemmer. Den er aktuell for voksne pasienter som har testet positivt for mutasjonen T790M og som har fremskreden kreft som forverres til tross for tidligere behandlinger. På grunn av denne T790M-mutasjonen i svulsten kan det være at legemidler som blokkerer EGFR (epidermal vekstfaktor-reseptor) ikke lenger virker. Denne nye behandlingen virker på T790M og kan bidra til å bremse eller stoppe veksten av lungekreften. Det kan også hjelpe til å krympe svulsten. Pasienter med EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft, kan få testet T790M mutasjonsstatus i vevsprøver fra primærtumor eller en metastase, enten ved en offentlig patologi laboratorium eller hos Aleris.

 

To hovedtyper lungekreft

Lungekreft deles inn i to hovedtyper, småcellet og ikke små-cellet. Ca 20 % av alle lungekrefttilfeller er småcellet, og det er den varianten som er mest aggressiv. Den ikke-småcellede varianten utgjør 80 % og har ofte et langsommere forløp. Vanlige symptomer på lungekreft er hoste, slimproduksjon, pipelyder i brystet og brystsmerter.

 

Ønsker du å komme i kontakt med Aleris Kreftsenter?

Ring oss på 22 54 11 88 eller send en e-post til